Scientologis svar
af L. Ron Hubbard
(fortsat)

Verden har en tendens til at angribe nye ting. Scientologi har haft sin andel fra grupper og regeringer, der plejede deres egne interesser. Men den rejser sig altid sejrrigt og uden bitterhed fra hvert sammenstød.

Flere interessante resultater opstår af at praktisere Scientologi. Ens intelligens forøges, og ens evne til at håndtere sine problemer bliver markant forbedret.

Man behøver ikke at studere Scientologi ret længe for at vide, at man ikke behøver at dø for at finde ud af, hvad man er, eller hvor man går hen, efter man dør. Man kan selv opleve det hele uden overtalelse eller hypnose eller ”tro”.

Når du selv har Sandheden, er de skygger, som du er bundet af, tilbøjelige til at glide bort.

Så Scientologi er hovedsagelig anderledes, fordi man ikke behøver at tro på det for at få det til at virke. Dets sandhed er af den type som: ”Er dette sort?”, ”Er dette hvidt?” Du kan selv se at noget er sort, hvis det er sort, og at noget er hvidt, når det er hvidt. Man behøver ingen logiske kunstgreb for at bevise noget, og Scientologi beder kun folk om selv at se.

Ligesom videnskab, kan Scientologi således opnå præcise, uforanderlige resultater. Under ens forhold får man altid de samme resultater. Og enhver kan under de samme forhold få de samme resultater.

Det, der er sket, er, at overtroen er blevet fjernet fra de åndelige studier. Og i vore dage, er det en meget acceptabel ting for folk.

Den ultimative frihed afhænger af at kende den ultimative Sandhed. Sandhed er ikke, hvad folk påstår, den er. Den er, hvad den er. Og Sandhed gør ganske bemærkelsesværdigt en person fri, ligesom filosoffer har sagt det gennem tiderne.

Hvad filosofferne ikke fortalte var, hvor fri kan man blive? Og det er den overraskelse, som Scientologi rummer for alle, som begiver sig ad Vejen til Sandhed – at man kan blive fuldkommen fri.

Selvfølgelig er det her ikke nogen god nyhed for den, der ønsker sig slaver, og fascistiske, kapitalistiske og endog nogle af de mere liberale trosbekendelser forbyder det fuldstændigt, for hvem kan ifølge deres tankegang være herre, hvor ingen slaver bærer hans lænker? De misforstår helt ideen, for hvem behøver at være herre?

Når du selv har Sandheden, er de skygger, som du er bundet af, tilbøjelige til at glide bort.

Og når du til sidst ved for dig selv, gennem egen erfaring, at Scientologi rummer svarene, og når du har anvendt dem, så får du det resultat, som alle filosoffer, lærde, vise mænd og frelsere altid drømte om – og frihed oven i købet.

Den del af Scientologi, som er sand for dig, er den del, du kender til. De, som kun kender navnet, reagerer på håbet. Efterhånden som man kommer længere i forløbet, kender man til mere af det og er stadig mere fri. Modsat så mange løfter, der er givet til mennesket, og som har fået det til at frygte skuffelse, så opfylder Scientologi forventningerne. Vejen kan måske være svær. Vejen kan måske være let. Men i sidste ende, leverer Scientologi alt det, den siger, den kan.

Og det er det, som er nyt ved Scientologi, og grunden til, at den vokser. Ingen anden religion, mennesket har haft, leverede. De ventede alle sammen indtil efter det var sket med én, for så at finde sin harpe eller sit Nirvana.

For første gang i alle tider er der noget, som inden for en livstid giver svarene på de evige spørgsmål og tillige giver udødelighed.