DAGENS CITAT

”Der er et direkte forhold mellem personens sundhed og evne og hans villighed til at acceptere ansvar.”

—L. Ron Hubbard
Fra L. Ron Hubbards
Phoenix-foredragene