L. Ron Hubbard
En introduktion

Der findes kun to tester for et vellykket liv, bemærkede L. Ron Hubbard engang: Gjorde man som man havde haft til hensigt? Og var andre mennesker glade for, man levede? Som bevis på det første har vi hele hans livsværk, inklusive de mere end 12.000 skrifter og 3.000 optagede foredrag om Dianetik og Scientologi. Svaret på det andet spørgsmål udgøres af de mange millioner mennesker, hvis liv påviseligt er blevet forbedret, fordi han levede. Det er mere end 28 millioner studerende, der nu læser ypperligt på grund af L. Ron Hubbards opdagelser indenfor uddannelse; det er de millioner af mænd og kvinder, der er blevet befriet for afhængighed af stoffer gennem L. Ron Hubbards gennembrud indenfor rehabilitering af stofmisbrug; det er de næsten 100 millioner, som er blevet berørt af hans ikke-religiøse moralkodeks; og det er de mange millioner flere, der bruger hans værker som den åndelige hjørnesten i deres liv.

fortsæt med at læse

 

GRUNDLÆGGER

”Det første princip i min filosofi”, skrev L. Ron Hubbard, ”er, at visdom er for enhver, der ønsker at række ud efter den. Den tjener såvel menigmand som konge, og den skal aldrig betragtes med ærefrygt.” Han tilføjede, at filosofi skal kunne anvendes, fordi ”Lærdom, der skjuler sig i mugne bøger, er ikke til megen nytte for nogen og derfor værdiløs, medmindre den kan anvendes”. Endelig erklærede han, at filosofisk viden kun har værdi, hvis den er sand og brugbar, og derved satte han grænserne for Dianetik og Scientologi.

Hvordan L. Ron Hubbard kom til at grundlægge disse emner er en omfattende historie ...

find ud af mere

 

FORFATTER

”Hvad der generelt overses”, bemærkede Hubbard engang, ”er at mit skriveri finansierede min forskning.” Selvom han er mere kendt for det, der til sidst kom fra den forskning, vil hans romaner og fortællinger aldrig blive glemt. Efter offentliggørelsen af hele 15 millioner ord mellem 1929 og 1941, havde navnet L. Ron Hubbard næsten været synonymt med populærfiktion gennem 1930’erne ...

find ud af mere

 

HUMANISTEN

Til trods for dette århundredes række af teknologiske mirakler – inden for medicin, transport, atomenergi og elektronisk kommunikation – lever vi i et samfund med alvorlige problemer. Under det tredobbelte angreb fra stofmisbrug, kriminalitet og moralsk forfald, er en stor del af denne verden sandelig blevet et øde sted ...

find ud af mere

 

L. Ron Hubbard
mindesmærker

Gennem større forløb i sit livs arbejde som forfatter, humanist og grundlægger af Dianetik og Scientologi, bragte L. Ron Hubbards rejser ham til forskellige steder, der spændte over hele kloden.

Under kortlægningen af hans spor by efter by og kontinent efter kontinent, er der visse orienteringspunkter af betydning – steder, hvor han gjorde banebrydende opdagelser – der fuldt ud er blevet restaureret til at være som de var, da Hubbard boede og arbejdede der.

find ud af mere

 

 

 

”Lykke kunne så defineres som overvindelsen af forhindringer i retning af et ønskværdigt mål. Ethvert ønskværdigt mål vil, hvis det undersøges nærmere, vise sig at være et overlevelsesmål.”

Fra L. Ron Hubbards
Scientologi: Et nyt syn på livet

—L. Ron Hubbard

Citater fra L. Ron Hubbard

Syndicate content