Scientologis svar
af L. Ron Hubbard

Skrevet som et sidestykke til ”Filosofi vinder efter 2.000 år” præsenterer
Hubbards ”Scientologis svar” fra 1966 en udsigt til frihed helt ud over,
hvad gamle filosoffer troede muligt.

Mennesket har stillet en hel del spørgsmål om sig selv.

Nogle af spørgsmålene er: ”Hvem er jeg?”, ”Hvor kommer jeg fra?”, ”Hvad er døden?”, ”Er der et liv efter døden?”

Ethvert barn stiller disse spørgsmål, og alligevel har mennesket aldrig haft nogen svar, der tilfredsstillede det ret længe.

Religioner har forskellige svar på disse spørgsmål. De tilhører faktisk den religiøse filosofis område, idet det er inden for denne del af Menneskets viden, man har forsøgt at besvare dem.

Religioner har forskellige svar på disse spørgsmål. De tilhører faktisk den religiøse filosofis område, idet det er inden for denne del af Menneskets viden, man har forsøgt at besvare dem.

Svarene har varieret igennem tiderne og fra race til race, og denne variation alene er anstødsstenen, som bringer tvivl ind i troen. De gamle religioner svinder hen, fordi folk ikke længere synes, at deres svar på ovennævnte spørgsmål er realistiske.

Kristendommens tilbagegang er markeret af en moderne kynisme om et helvede, hvor man for evigt brænder og en himmel, hvor man for evigt spiller på harpe.

Materialistiske videnskaber har forsøgt at miskreditere hele emnet ved at ryste problemet af sig med de ligeledes umulige svar om, at man kun består af kød, og at alt liv opstod via en tilfældig selvantændelse i et ammoniakhav. Sådanne ”svar” lyder mere som det præ-buddhistiske Indien, hvor det blev sagt, at verden blev båret af syv elefanter, som stod på syv søjler, som stod på en skildpadde. Og i frustration over barnets spørgsmål om, hvad skildpadden stod på, blev svaret: ”Mudder! Og der er mudder hele vejen ned!”

Det er sandhedens natur, at hvis man kender den, så bliver endnu mere forstået. Sygdommen og forfaldet i Asien har tendens til at kassere deres begreber som sandhed, og i Vesten, krig, hvor soldater så ”Gott Mit Uns” (Gud er med os) på de faldne fjenders bæltespænde, har tendens til at gøre ende på de daværende kirkers dominans – for Gud kunne ikke være på begge sider af sådant et djævlens værk; det var i hvert fald sådan soldaterne ræsonnerede.

Selv Kristus store bud, ”Elsk din næste,” synes at have mindre magt i dag i en verden med indkomstskatter, inflation og massakrer på civile i fredens navn.

Uden på nogen måde at fordømme eller håne noget menneskes tro opstod Scientologi fra asken af en åndløs videnskab og de evige spørgsmål blev atter stillet – og besvaret.

At svarene har sandhedens styrke er bevist af resultaterne. I modsætning til det sygdomsprægede religiøse Indien, er scientologer sjældent syge. I stedet for intern krigsførsel, som optøjerne i Alexandria, lever scientologer i relativ harmoni med hinanden og de har evnen til hurtigt at genetablere forhold.