Filosofien vinder efter 2.000 år
af L. Ron Hubbard

I det, der udgør en endelig udtalelse om Scientologis plads i filosofisk tradition, kommer L. Ron Hubbards ”Filosofien vinder efter 2.000 år”. Den blev skrevet i februar 1966 som en anerkendelse af dem, han anså for retmæssige forgængere for Dianetik og Scientologi,
især de græske filosoffer Aristoteles, Sokrates, Platon og Euklid.

Filosofien døde ikke med det gamle Grækenland.

Ud af naturfilosofien fra disse tider kom videnskab.

Vidunderne af krom og metal, biler, flyvemaskiner, atombomben og endda satellitter har deres rødder i den græske filosofis sikre fundament.

Men Sokrates, Aristoteles, Euklid, Thales, Heraklit, Parmenides, Demokrit, Pythagoras, Platon og alle de andre, havde ikke fremstillingen af materielle ting i sinde, da de bekendtgjorde deres viden til verden.

Selv om alle disse storslåede ting var en udvikling fra den græske tankegang og matematik, anså de store filosofiske navne selv, at deres bestræbelser var slået fejl.

Selv om alle disse storslåede ting var en udvikling fra den græske tankegang og matematik, anså de store filosofiske navne selv, at deres bestræbelser havde slået fejl.

Og det havde de også. Indtil i dag.

Og det havde de også. Indtil i dag.

For deres filosofiske mål var forståelsen af menneskeånden og Menneskets forhold til Universet. Og dette kunne de kun spekulere over. De beviste aldrig deres påstand om, at Mennesket var en ånd klædt i kød, de kunne kun påstå det.

Og således druknede de i overtroens lavine, som opslugte verden i den mørke middelalder.

Hvorfor havde de fiasko? De manglede den højere matematik og avancerede elektronik, som mere end 2.000 år senere ville blive udviklet fra deres filosofier.

Disse blev udviklet. Imidlertid blev de benyttet til andre formål end oprindeligt tiltænkt, og Mennesket vendte ryggen til deres ophøjede drømme, imens det byggede fly til at bombardere byer og fremstillede atombomber til udslettelse af den menneskehed, som ingen nogen sinde havde forstået.

Indtil Scientologi.

Og heri lever den græske filosofis mål atter.

Ved hjælp af de moderne videnskabelige landvindinger, blev det igen muligt at nærme sig de grundlæggende problemer: Hvad er Mennesket? Hvad er dets forhold til Universet? Hvad er Universet?

Efter omhyggelig forskning og undersøgelse gennem en tredjedel af et århundrede kan Scientologi med videnskabelig sandhed besvare disse spørgsmål og bevise svarene.

Det er ret forbløffende.

Vi er kommet så langt væk fra Thales, Heraklit, Parmenides og Demokrit, at vi næsten har glemt, hvad det var, de forsøgte at opdage. Men hvis du slår op i værker om det arbejde, de udførte for mere end 2.000 år siden, vil du se, hvad det var.

De ønskede, at Mennesket skulle vide besked. De havde ikke fiasko. De gav de gamle grækere et solidt fundament, hvorpå der kunne bygges. Og mere end 2.000 år senere kan vi levere alle de beviser, de behøver.

Og det bevismateriale, dets sandheder og dets store potentiale til forbedring af individet og hele menneskeheden, er i dag et færdiggjort arbejde i Scientologi.

Vi har nået den stjerne, som de så. Og vi ved, hvad den er. Du vil erfare dens værdi, når du bliver scientolog; en person, der har lært at kende sig selv, livet og Universet, og som kan hjælpe dem omkring sig til at nå stjernerne.