L. RON HUBBARD | BIOGRAFISK PORTRÆT

En introduktion

Der findes kun to kriterier for et vellykket liv, sagde L. Ron Hubbard engang: ”Fik man gjort det, man havde til hensigt at gøre? Og var andre mennesker glade for, at man havde levet?” Som bevis på det første har vi hele hans livsværk inklusive de mere end 12.000 skrevne værker og 3.000 optagede foredrag om Dianetik og Scientologi. Svaret på det andet spørgsmål udgøres af de mange millioner mennesker, hvis liv er blevet påviseligt forbedret, fordi han levede. Det er mere end 28 millioner børn, der nu kan læse på grund af L. Ron Hubbards opdagelser indenfor uddannelse; det er de millioner af mænd og kvinder, der er blevet befriet for afhængighed af stoffer gennem L. Ron Hubbards gennembrud indenfor rehabilitering af stofmisbrugere; det er de mere end 100 millioner, som er blevet berørt af hans ikke-religiøse moralkodeks; og det er de mange millioner til, som bruger hans værker som den åndelige grundsten i deres liv.

Jeg har set tilværelsen ovenfra og ned, og nedefra og op. Jeg ved, hvordan den ser ud fra begge sider, og jeg ved, at der er visdom, og at der er håb.  
– L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard er bedst kendt for Dianetik og Scientologi, men han lader sig ikke så nemt sætte i bås. Om ikke andet var hans liv alt for afvekslende og hans indflydelse alt for omfattende. Der findes f.eks. Bantufolk i det sydlige Afrika, som ikke kender noget til Dianetik og Scientologi, men de kender pædagogen L. Ron Hubbard. På samme måde er der fabriksarbejdere i Albanien, som kun kender ham for hans administrative opdagelser; børn i Kina, som kun kender ham som ophavsmand til deres moralkodeks, og læsere på et dusin sprog, der kun kender ham for hans skønlitterære værker. Så nej, L. Ron Hubbard er ikke en mand, som man let kan kategoriserer og passer bestemt ikke på de populære misopfattelser af ”en religions grundlægger” som en reserveret og grublende personlighed. Jo mere man kommer til at kende denne mand og hans arbejde, desto mere indser man, at han var præcis den type person, der var i stand til at give os Scientologi – den eneste store religion, som er blevet grundlagt i det tyvende århundrede.

Det, Scientologi tilbyder, er også, hvad man ville forvente af en mand som L. Ron Hubbard. Den giver os ikke alene en helt enestående måde at finde svarene på vores mest grundlæggende spørgsmål: ”Hvem er vi? Hvor kommer vi fra, og hvad er vores skæbne?”, men den giver os endvidere en enestående teknologi til at opnå højere åndelig bevidsthed. Så hvordan ville vi kunne beskrive grundlæggeren af en sådan religion? Han måtte tydeligvis være noget helt ud over det sædvanlige, dybt interesseret i andre mennesker, afholdt, dynamisk og karismatisk og desuden umådelig dygtig på adskillige områder – akkurat det L. Ron Hubbard var.

Det er et faktum, at hvis Hubbard var stoppet efter bare en af sine bedrifter, ville han stadig være en kendt person. Der er f.eks. solgt 46 millioner af hans romaner, heriblandt hans imponerende bestsellere Battlefield Earth, Fear og Mission Earth-serien. L. Ron Hubbard hører uden tvivl til blandt verdens mest hyldede og læste forfattere. Hans romaner er blevet belønnet med nogle af verdens mest fornemme litterære priser, og han er meget rammende blevet beskrevet som ”en af det tyvende århundredes mest produktive og indflydelsesrige forfattere”.

Hans tidligere bedrifter er ikke mindre imponerende. Som omrejsende barnstorming-pilot i 1930’erne, var han kendt som ”Lynet”, og han slog mange lokale rekorder for langtidssvæveflyvning. Som leder af ekspeditioner er han anerkendt for at have ledet den første komplette mineralogiske undersøgelse i Puerto Rico under den amerikanske stats protektion, og hans navigatoriske notater bliver stadig brugt i vejledninger for søfarende i Britisk Columbia. Hans eksperimenter med navigering ved hjælp af radiobølger på et tidligt stadie dannede senere grundlag for LORAN systemet (Long Range Navigational System – navigering ved hjælp af radiobølger). Som fotograf gennem hele sit liv er hans billeder blevet udstillet i gallerier på to kontinenter. Den komplette udstilling af hans fotografier tiltrækker stadig tusindvis af besøgende hvert år.

Blandt alle sine forskellige forskningsområder udviklede og kodificerede L. Ron Hubbard blandt andet en administrativ teknologi, som i øjeblikket bruges af mere end 200.000 organisationer over hele verden – heriblandt multinationale firmaer, velgørende organisationer, politiske partier, skoler, ungdomsklubber og hundredvis af mindre virksomheder. På samme måde bruges L. Ron Hubbards internationalt anerkendte uddannelsesmetoder af tusindvis af akademiske institutioner, mens hans ligeså anerkendte program til rehabilitering af stofmisbrugere beviseligt er 5 gange mere effektivt end andre eksisterende programmer.

”Hvis tingene var lidt bedre kendt og forstået, ville vi alle leve lykkeligere.  
 – L. Ron Hubbard

På trods af disse imponerende kendsgerninger er en beskrivelse af L. Ron Hubbard ikke komplet uden en forståelse af det, som blev hans livsværk: Dianetik og Scientologi. Scientologi Kirken, som repræsenterer åndelig frihed for millioner af mennesker verden over, står i dag som den kraft, der mest effektivt arbejder for positive ændringer i verden. Medlemmerne kommer fra alle sociale lag og kulturer. Når man taler om L. Ron Hubbards opdagelser med hensyn til menneskets sind og ånd, så taler man til syvende og sidst om det filosofiske grundlag for alt, hvad han opbyggede: bedre uddannelse, byer uden kriminalitet, skoleområder uden stoffer, stabile og etiske organisationer og en genoplivning af kulturen gennem kunstarterne – alt dette og mere til blev muliggjort på grund af gennembruddene inden for Dianetik og Scientologi.

De følgende sider er skrevet for at give en fornemmelse af L. Ron Hubbard og hans bedrifter på de mange områder, han arbejdede med. Han målte altid, hvor vellykket en idé var, ud fra hvor anvendelig den var, så det er der blevet lagt vægt på hele vejen igennem. Men når man kigger på, hvor meget han opnåede – som forfatter, underviser, humanist, administrator og kunstner – kan en sådan omtale ikke blive fuldstændig. Hvordan kan man på nogle få sider gengive indflydelsen fra én, der har berørt så mange så dybt? Ikke desto mindre er dette kortfattede portræt skrevet i den ånd, som reflekteres i hans udtalelse: ”Hvis ting var lidt bedre kendt og forstået, ville vi alle leve lykkeligere.”