L. RON HUBBARD | BIOGRAFISK PORTRÆT

Fremtidens
Forfattere

Førsteudgave af Fremtidens Forfattere-konkurrence-antologien, maj 1985.
Selvom Battlefield Earth og Mission Earth var L. Ron Hubbards sidste romaner, udgjorde de på ingen måde afslutningen på hans livslange engagement i skrivekunsten. År tidligere, da L. Ron Hubbard var formand for den amerikanske forfatterforenings New York-afdeling, havde han utrætteligt arbejdet på nye forfatteres vegne: han arbejdede på at få dem optaget, som debutanter i foreningens professionelle rækker, idet han skrev lærerige artikler for de forskellige fagtidsskrifter, og på anden måde hjalp den nye eller uudgivne forfatter med at finde sin plads i, hvad der traditionelt har været et lukket marked.

Sidst i 1983 bekendtgjorde han så sin konkurrence Fremtidens Forfattere med ordene: ”Jeg har taget initiativ til noget, der giver nye og spirende forfattere en chance for at få deres kreative frembringelser set og anerkendt.” Grundlagt med særligt henblik på at opdage og opmuntre nye forfattere af fantasifuld skønlitteratur, er Fremtidens Forfattere-prisen blevet genrens mest prestigefyldte pris. Den er faktisk blevet det største, mest succesfulde og påviseligt mest indflydelsesrige udtryksmiddel for spirende kreative talenter inden for nutidens skønlitteratur. L. Ron Hubbards interesse for den stræbende kunstner genspejles i det faktum, at den eneste adgangsbegrænsning er, at ansøgere ikke må have været udgivet tidligere. For at sikre professionel sagkundskab i udvælgelse af vinderne, er dommerne nogle af de største navne indenfor fantasifuld skønlitteratur, deriblandt: Larry Niven, Orson Scott Card, Robert Silverberg, Frank Herbert, Jerry Pournelle, Frederik Pohl, Jack Williamson og Anne McCaffrey.

L. Ron Hubbard Gold Award fra Fremtidens Forfattere-konkurrencen.
Idet Hubbard oprindeligt begyndte sin karriere i en tid, hvor populær skønlitteratur havde detaljerede illustrationer, syntes det kun passende, at han også ville inspirere de ledsagende illustratorer i forbindelse med den ledsagende konkurrence Fremtidens Illustratorer. Grundlagt med henblik på at opmuntre kunstnerne inden for fantasifuld skønlitteratur skaffer den vinderen af konkurrencen både kontant belønning og udgivelse i den årlige antologi: L. Ron Hubbard præsenterer Fremtidens Forfattere. Denne antologi er i øvrigt blevet det bedst sælgende værk af sin art og har vist sig at fungere som et springbræt til udgivelse af flere værker. Faktisk har L. Ron Hubbards Fremtidens Forfattere-konkurrence til dato bidraget til at anbringe mere end hundrede nye romaner på de amerikanske boghylder.

”Kunstneren anses for at starte ting”, skrev L. Ron Hubbard, da konkurrencen begyndte. ”Kunstneren tilfører kulturen livets ånd.” Selvom han her talte om de kommende forfattere passede dette i høj grad på ham selv. I dag er der mere end 250 millioner L. Ron Hubbard bøger i omløb og med en 20 års tidsplan med henblik på udgivelse af både tidligere bøger og uudgivne værker, vil dette tal fortsætte med at vokse. Men i begge tilfælde har mærket er foretaget. Som Stephen V. Whaley, der er professor i engelsk og fremmedsprog, bekendtgjorde: ”L. Ron Hubbard er uden tvivl en af de mest produktive og indflydelsesrige forfattere i det tyvende århundrede.” Som bevis på dette er størstedelen af hans værker blevet hædret med priser fra litterære organisationer, som Den Franske Nationale Kultursammenslutning, Den Europæiske Prestige-Komite og Det Europæiske Kunstakademi. Som yderligere bevis på dette står hans bemærkelsesværdigt store og forskelligartede læserskare og de tusinde af studerende ved omkring tyve læreanstalter og universiteter, som studerer hans værker og som stræber, som han selv engang skrev, efter: ”At skrive, skrive og så skrive noget mere. Og aldrig tillade træthed, tidsmangel, støj eller noget andet at slå mig ud af kurs.”