L. RON HUBBARD | BIOGRAFISK PORTRÆT

Tidlige
år

Familiens hjem, Tilden, Nebraska, ca. 1910.

Født den 13. marts 1911, blev L. Ron Hubbards tidlige år tilbragt i Montanas typiske Vilde Vesten-omgivelser med periodisk udflugter til Californien, Oregon og Washington.

Til at begynde med forklarer han: ”Jeg blev født i Nebraska og tog tre uger senere til Oklahoma.” Vi kan tilføje, at her havde hans bedstefar oprettet et stutteri og her tog han sine første skridt, inden han var fyldt et år. Fra Oklahoma flyttede han derefter til staten Montana, hvorom han vittigt sagde: ”Jeg viste tegn på at falde til ro, men jeg tror, det bare er rygter.”

Så fulgte adskillige bemærkelsesværdige eventyr, deriblandt et usædvanligt venskab med en medicinmand hos sortfodsindianerne og senere optagelsen som blodbroder i stammen. Han tæmmede også omstrejfende vilde heste i en tidlig alder og undslap kun med nød og næppe en flok prærieulve på ryggen af en hoppe kaldt Nancy Hanks – en meget sigende begivenhed i og med, at ingen ville tro på den til at begynde med. Deraf hans senere indrømmelse: ”Jeg havde mine eventyr, men jeg lærte at fortælle den mindre historie.”

For at afrunde en ellers barsk ungdom, var hans mor, Ledora Maj Hubbard, en grundigt uddannet kvinde – hvilket var sjældent for den tid – som introducerede sin søn til klassikere fra vestlig litteratur endda før han fyldte syv.

Mens han stadig var teenager, rejste Hubbard to gange ad søvejen til et dengang eksotisk og mystisk Asien; fotografi af L. Ron Hubbard.
I et andet notat om hans ungdom beskrev Hubbard en hårrejsende tur gennem Rocky Mountains i hans bedstefars Model T Ford. I bedste fald var vejbelægningen af sand og i det hele taget var vejene ikke meget andet end snoede hjortestier, der hævede sig højt over den rene afgrund. Så fulgte lige så udfordrende ture gennem Nevadas ørkener (hvor vandet gik til køleren, og dækkene punkterede for hver 50 kilometer), inden han endelig ankom til San Diego, hvor hans far, Harry Ross Hubbard, gjorde tjeneste ved De Forenede Staters flåde om bord på en destroyer.

Med hensyn til historien om L. Ron Hubbard som Amerikas yngste Eagle Scout, begyndte det med optagelsen i Scouting i 1923, og han repræsenterer kort efter amerikanske Scouting foran den daværende præsident Calvin Coolidge.

Som søn af en amerikansk søofficer sejlede han snart til mere eksotiske lande, herunder fjerne havne i det sydlige Stillehav og et Kina før revolutionen. I alt sejlede han mere end en 400.000 km, før han fyldte nitten og var ellers godt på vej til sin større livsrejse i 1929.

Eller som Hubbard selv udtrykte det, når han taler om hans tidlige år: ”Fra en alder af tre vidste jeg præcis, hvor jeg skulle hen.”