L. RON HUBBARD | BIOGRAFISK PORTRÆT

Dianetiks
Tilblivelse

2. Verdenskrig viste sig både at være en afbrydelse i forskningen og samtidig en drivkraft. Afbrydelsen kom fordi L. Ron Hubbard deltog som kaptajn på anti-ubådspatruljer i Atlanten og Stillehavet. Drivkraften var fordi krigens nøgne rædsel understregede nødvendigheden af en brugbar filosofi til forbedring af mennesket. Eller, som han meget rammende udtrykte det, ”Menneskeheden har et vanvid i sig, og det vanvid kaldes krig”. Hubbard var også blandt de første, der udtrykte bekymring over fremkomsten af atomvåben, fordi man ikke samtidig havde en tilsvarende forståelse af menneskets adfærd.

”Terra Incognita: Sindet”, L. Ron Hubbards første offentliggjorte beskrivelse af det menneskelige sind; vinter/forårs 1950 nummer af The Explorers Journal.
Kulminationen af det arbejde, han havde udført indtil da, kom i 1945 på Oak Knoll Naval Hospital i Oakland, Californien. Hubbard var blevet delvist blind som følge af en skade på synsnerverne og lam på grund af hofte- og rygskader. Han var en af fem tusinde mand fra marinen, der var under behandling på hospitalet. Der var også indlagt flere hundrede tidligere fanger fra japanske krigsfangelejre. Han undrede sig over deres manglende evne til at blive raske på trods af intensiv medicinsk behandling, og han begyndte derfor at anvende en tidlig form for Dianetik. Hubbard benyttede sin teknik på i alt 15 patienter med den hensigt at fjerne det, han antog måtte være mentale forhindringer for deres helbredelse. Det, han til sidst opdagede, og som faktisk reddede livet for disse patienter, hvilede på et vigtigt filosofisk punkt: På trods af tidens fremherskende, videnskabelige teorier har ens sindstilstand forrang over den fysiske tilstand. Det vil sige, vores synspunkter, indstillinger og humør bestemmer i sidste ende vores fysiske velvære og ikke omvendt. Eller som Hubbard kortfattet udtrykte det: ”Funktion styrer struktur.”

Med dette problem løst og freden genoprettet, begyndte Hubbard at afprøve brugbarheden af sine opdagelser gennem intensiv forskning på folk fra alle samfundslag, heriblandt skuespillere fra en teater-workshop i Hollywood, ledere fra filmindustrien fra de nærliggende studier, ulykkesofre på et hospital i Pasadena og kriminelle sindssyge fra en institution for sindslidende i Georgia. Han arbejdede med omkring 200 mænd, kvinder og børn, før han samlede sine undersøgelser gennem 16 år i et manuskript. Det fik titlen Dianetik: Den oprindelige afhandling, der i vore dage udgives som Livets dynamikker og blev oprindeligt ikke udgivet, men tilbudt hans venner til gennemlæsning. Ved hektograf-kopiering kom hundredvis af kopier i cirkulation. Responsen var så entusiastisk, at Hubbard fik mod på en større udgivelse. Denne afhandling, Terra Incognita: The Mind udkom i vinter/forårsudgaven 1950 i Explorers Club Journal. Umiddelbart efter blev Hubbard bogstavelig talt oversvømmet af forespørgsler om mere information, hvilket gav startskuddet til en regulær håndbog, Dianetik: Den moderne videnskab om mental sundhed.

Førsteudgave af Dianetik: Den moderne videnskab om mental sundhed, udgivet
9. maj 1950.
Dianetik var uden diskussion en skelsættende begivenhed. Det, der skulle vise sig at blive en virkelig forudsigelse, blev udtalt af den landskendte skribent Walter Winchell: ”Der kommer noget nyt i april, som kaldes Dianetik. En ny videnskab, som opererer med samme ufravigelighed som de fysisk videnskaber, blot indenfor det område, der omhandler det menneskelige sind. Ud fra alle indikatorer at dømme, vil det vise sig at være lige så revolutionerende for menneskeheden, som den første hulemands opdagelse og udnyttelse af ilden.” Selvom Winchells udtalelse var modig, var den ikke desto mindre korrekt, for med Dianetik kom den første entydige forklaring på menneskets tanker og adfærd. Med Dianetik kom også de første midler til at løse det menneskelige sinds problemer, herunder fjernelse af uønskede fornemmelser, følelser, irrationelle tildragelser og psykosomatiske sygdomme.

I kernen af den slags problemer ligger det, som Hubbard kaldte det reaktive sind, defineret som ”den del af en persons sind, som virker udelukkende på basis af stimulus-respons, og som ikke er under viljens kontrol og som har kraft og tager magten over ens bevidsthed, formål, tanker, krop og handlinger.” Oplagret i det reaktive sind er engrammer, som han definerede som mentale optagelser af tidspunkter med fysisk smerte og ubevidsthed. Tidligere havde man anet, at sindet optog sanseindtryk under øjeblikke med hel eller delvis ubevidsthed. Men engrammets virkning på kroppen, adfærden og tankevirksomheden var fuldstændigt nyt stof. Der var heller aldrig nogen, der havde gjort sig tanker om, hvad den samlede mængde af engrammer i det reaktive sind betød for menneskets elendighed. For dette er den del af sindet, ”som får mennesket til at undertrykke sit håb, fastholde sin apati, som fører det til ubeslutsomhed, når det i stedet burde handle og slår det ihjel, før det er begyndt at leve”, som Hubbard sagde. Kort sagt er det kilden til menneskets fiaskoer.

Hvis man nogensinde ønskede bevis for, hvad Dianetik sagde om engrammet og det reaktive sind, skulle man bare se på, hvad der kan opnås med Dianetik teknikker. Der er masser af dokumenterede og forbløffende tilfælde: en sindssyg med morderiske tendenser blev et normalt menneske inden for nogle timer; det tog omtrent ligeså lang tid for en svejser, der var lammet af gigt at få sin fulde førlighed tilbage; en professor med meget nedsat syn fik sit syn tilbage på mindre end en uge; en hysterisk invalid husmor fik sit helbred tilbage efter en fire timers session. Derudover var det endelige mål for Dianetik tilstanden ”clear”, hvor hele det reaktive sind er blevet slettet. I denne tilstand har man evner og egenskaber, som er langt forud for noget, man tidligere havde spået.

Siden sin første udgivelse, er Dianetik blevet oversat til mere end 50 sprog og har optrådt på omkring 600 bestsellerlister.
Det siger sig selv, at da historierne om Hubbards opdagelser begyndte at spredes, var reaktionen betydelig. Mere end 50.000 eksemplarer af Dianetik blev solgt, før bogen udkom, og boghandlerne havde store vanskeligheder med at få nok til deres hylder. Efterhånden som det gik op for folk, at Dianetik virkelig indeholdt teknikker, som enhver kunne bruge, blev interessen endnu større. ”Dianetik – tager USA med storm” og ”hurtigst voksende bevægelse i Amerika” sagde avisoverskrifter i sommeren 1950. Ved årets udgang var der spontant startet omtrent 150 Dianetik grupper over hele landet, og i seks byer blev der oprettet Dianetik organisationer, som skulle lette Hubbards fortsatte udvikling af emnet.