L. RON HUBBARD | BIOGRAFISK PORTRÆT

Broen til
åndelig frihed

Vejen til åndelig fremgang i Scientologi er beskrevet i ”Scientologi broen”. Den angiver de præcise auditerings- og uddannelsestrin, man skal gennemgå for at erkende sine medfødte evner. Da Broen er bygget gradvist op, er fremgangen struktureret og forudsigelig. Selvom det grundlæggende princip er gammelt – en rute over en afgrund af uvidenhed til et højere niveau – er det, som Broen repræsenterer, noget helt nyt: ikke en vilkårlig rækkefølge af trin, men de mest effektive midler til genvindelsen af, hvad Hubbard beskrev som vores ”udødelige, uforgængelige selv”.

Medmindre der sker en stor omvæltning i den menneskelige civilisation i forhold til den måde den halter af sted på i dag, vil mennesket ikke være her ret længe ...
– L. Ron Hubbard

En vigtig del af det at udøve Scientologi er at studere L. Ron Hubbards værker, som nøje beskriver menneskets åndelige beskaffenhed og livets grundprincipper. Selvom Scientologi repræsenterer vejen til menneskets højeste åndelige forhåbninger, betyder den også meget for hans mere umiddelbare tilværelse – for hans familie, karriere og omgivelser. Dette faktum er afgørende for en forståelse af Scientologi filosofien, og det er det, Scientologi i virkeligheden drejer sig om: Ikke en doktrin, men studiet og håndteringen af menneskets ånd i relation til sig selv, til andet liv og det univers, vi lever i. Derfor omfatter L. Ron Hubbards arbejde alt. ”Medmindre der er en enorm ændring i Menneskets civilisation som den halter af sted i dag,” erklærede han i midten af 1960’erne, ”vil Mennesket ikke være her ret længe ...” Som tegn på nedgangen nævnte han politiske omvæltninger, social forrådnelse, vold, racisme, analfabetisme og stoffer. L. Ron Hubbard brugte hovedparten af sine seneste år på at bekæmpe disse problemer. Fra begyndelsen af 1970’erne kan hans liv faktisk karakteriseres som en søgen efter løsningerne på de samfundsmæssige kriser ved slutningen af det 20. århundrede.

Det lykkedes virkelig for ham, hvilket kan ses af den overvældende vækst inden for Dianetik og Scientologi. Der er nu mere end 8.500 organisationer i 165 lande, som bruger de forskellige teknikker i Dianetik og Scientologi. Derudover kan man blot se på de enorme bjerge af hædersbevisninger, anerkendelser og erklæringer, af L. Ron Hubbards arbejde, som er fremsendt fra byer, amter, lande og internationale organisationer og som i bogstaveligste forstand ville fylde bind. Dette bekræftes af selve omfanget af hans verdensomspændende indvirkning: med 200 millioner filosofiske værker, der regelmæssigt bliver læst verden over, er der ingen filosof i historien, der bare kommer i nærheden af hans popularitet. Og det er bekræftet af det som er beskrevet på disse sider, herunder den kendsgerning, at så mange fundamentale sandheder i Scientologi nu er en del af, det vores samfund bygger på. Men mest af alt ses det i den vedvarende opfyldelse af disse ord fra
L. Ron Hubbard:

”En civilisation uden vanvid, uden kriminelle og uden krig, hvor duelige mennesker kan trives, og hæderlige mennesker kan have rettigheder, og hvor mennesket har frihed til at hæve sig til større højder, det er målet for Scientologi.”