L. Ron Hubbard
Artikler og essays

Her præsenteres et udvalg af L. Ron Hubbards artikler, hvor han beskriver sin egen filosofi og sin bemærkelsesværdige rejse hen imod grundlæggelsen af Dianetik og Scientologi.

Lad os som indledning dog først definere filosofi som Hubbard gjorde – en kærlighed til eller stræben efter visdom, som traditionelt omfatter enhver storslået søgen efter sandhed – og betragt således hans arbejde som stående i den ældste filosofiske tradition, som strækker sig helt tilbage til den religiøse tankegangs morgengry.

 


 

Min filosofi
AF L. RON HUBBARD

”Min filosofi,” fra januar 1965, er blevet beskrevet som den mest definitive udtalelse fra L. Ron Hubbard om hans filosofiske standpunkt.

Emnet filosofi er meget gammelt. Ordet betyder: ”kærligheden til, studiet af eller stræben efter visdom, eller viden om ting og deres årsager, enten teoretisk eller praktisk”.

Alt, hvad vi ved om videnskab eller om religion, kommer fra filosofi ...

læs artiklen


 

Et resumé om Scientologi for videnskabsmænd
AF L. RON HUBBARD

”En oversigt af Scientologi for videnskabsmænd,” der blev skrevet i januar 1969, giver en oversigt, ikke kun over vanskelighederne i videnskabelig forskning som den blev anvendt på humaniora, men hvordan L. Ron Hubbard overvandt dem for at udvikle Scientologi.

I skrivende stund (1969) har jeg i cirka otteogtredive år været engageret i grundforskning i livet og humaniora ...

læs artiklen


 

Filosofien vinder efter 2.000 år
AF L. RON HUBBARD

I det der er det samme som en endelig udtalelse om Scientologis plads i den filosofiske tradition, kommer L. Ron Hubbards ”Filosofien vinder efter 2.000 år”. Den blev skrevet i februar 1966 som en anerkendelse af dem, han anså for retmæssige forgængere for Dianetik og Scientologi, især de græske filosoffer Aristoteles, Sokrates, Platon og Euklid.

Filosofien døde ikke med det gamle Grækenland.

Ud af naturfilosofien fra disse tider kom videnskab ...

læs artiklen

 


 

Scientologis svar
AF L. RON HUBBARD

Forfattet som et ledsagende stykke til ”Filosofien vinder efter 2.000 år” præsenterer Hubbards ”Scientologis svar” fra 1966, en udsigt til frihed helt ud over, hvad filosoffer i gamle dage troede muligt.

Mennesket har stillet en hel del spørgsmål om sig selv.

Sådanne spørgsmål er: ”Hvem er jeg?”, ”Hvor kommer jeg fra?”, ”Hvad er døden?”, ”Er der et liv efter døden?” ...

læs artiklen


 

Hvad er storhed?
AF L. RON HUBBARD

Konflikt eller tolerance, samarbejde eller stridende parter, kærlighed eller had – det er spørgsmål, der både angår dagligdagen og internationale forhold. I denne artikel, der stammer fra foråret 1966, behandler Hubbard spørgsmålet: Når man udsættes for had, hvad er så løsningen på ens egen lykke?

Den sværeste opgave, man kan have, er at blive ved med at elske sine medmennesker til trods for alle grunde, der er til ikke at gøre det.

Og det sande tegn på tilregnelighed og storhed er at vedblive med at gøre det ...

læs artiklen