Et resumé om Scientologi for videnskabsmænd
af L. Ron Hubbard
(fortsat)

Der var ikke noget område før Scientologi for ren videnskabelig grundforskning inden for humaniora. Der var ikke noget universitetsfag, foruden matematik og naturvidenskab, der også indeholdt en videnskabelig fremgangsmåde. Filosofiens litteratur er interessant og kan sættes sammen til en fornuftig samordning, dog kun hvis den ikke gribes an på den autoritære måde, som den tilbydes på. Jeg frasagde mig en gang en doktorgrad i protest mod denne atmosfære.

Autoritarisme, professionalisme og dogmer tilslører humaniora i en så udpræget grad, at det kræver ekstraordinær beslutsomhed at forske i dem. Tilbageslaget mod den individuelle forsker finansieres af forskningsmidler, der anses for at være profit, og de bruges ikke til gavn for emnet, og de ydes til folk, der er utilstrækkeligt funderede i videnskab til at tilslutte sig dens etik eller metodologi.

Autoritarisme, professionalisme og dogmer tilslører humaniora i en så udpræget grad, at det kræver ekstraordinær beslutsomhed at forske i dem.                   

Hvis det er sådan, at de fleste faktiske videnskabsmænd prøver at værne om, forbedre eller beskytte liv, så er det på tide, at de lægger mærke til området humaniora.

Dette område har været fuldstændigt uorganiseret. Der har ikke været noget sted at udgive eller diskutere eller udveksle faktiske data, uden at kollidere med de overfinansierede forskningsinteresser, der angående en graf med forbedring, har fortalt mig: ”Hvis De udgiver den i vores journal, så ville det revolutionere psykologi.” ”All right, udgiv den.” ”Åh, det kan vi ikke gøre, vi har penge, der kommer fra Kongressen til at forske i det område.”

Således har du historien om, hvordan Scientologi blev nødt til at udvikle sig, nogle af grundene til at den blev udgivet som den var, og som den er.

Ingen journaler, intet samfund, ingen andre kontakter – disse var dens farer. Den er alene inden for humaniora om ensartet at frembringe et forudsigeligt resultat på mange områder.

Den er nu velkendt og brugt i rumforskningsprogrammer af hundreder af deres folk, ifølge det jeg bliver fortalt af en af deres ledere. Småbidder af den (tidligere småbidder) bliver fra tid til anden udgivet som nye opdagelser af andre.

Mennesket behøver dette emne. Det behøver, med sine krige og forurening og naturvidenskabens voksende dominans, en forståelse af humaniora, der ikke er blevet fordærvet af grådighed, professionalisme og autoritær, men utestet vrøvl.

Mennesket er et åndeligt væsen, ikke en grøntsag eller et dyr. Og det kan bevises videnskabeligt.

Dataene i Scientologi blev udledt ved hjælp af og holder over for videnskabelig metodologi. Det indeholder et brugbart system vedrørende livet

Den er endnu ikke begyndt at blive anvendt generelt på nogen af områderne, hvor humaniora taber terræn. Den har sikkert god anvendelsesmulighed inden for biologi. Den kan muligvis kaste lidt lys over fysik og kemi.

Dataene har været meget vanskelige at få fat i. Hele regeringer har presset mig for at sætte en stopper for det. Jeg overdriver ikke. Det ville være en stor skam og muligvis et enormt tab af viden, hvis den ikke blev gennemset af andre områder i humaniora og naturvidenskab. Det har været en ensom vej.