Et resumé om Scientology for videnskabsmænd
af L. Ron Hubbard
(fortsat)

Før Scientology var der ingen basis for grundlæggende, ren videnskabelig forskning i humaniora. Ud over matematik og naturvidenskaber var der ingen universitetsfag, som også indeholdt en videnskabelig tilgang. Filosofisk litteratur er interessant og kan give en god forståelse, men kun hvis man ikke griber det an på den autoritære måde, den fremlægges på. Jeg gav engang afkald på en doktorgrad i protest mod de omgivelser.

Autoritarisme, professionalisme og dogmer formørker humaniora i så høj grad, at det kræver ekstraordinær beslutsomhed at forske i dem. Tilbageslaget mod den individuelle forsker finansieres gennem forskningsmidler, der anses for at være profit, som ikke bliver brugt til at fremme emnet og bliver givet til personer, der er utilstrækkeligt funderet i videnskab til at forstå dens etik eller metodologi.

Autoritarisme, professionalisme og dogmer formørker humaniora i så høj grad, at det kræver ekstraordinær beslutsomhed at forske i dem.                   

Hvis de fleste virkelige videnskabsmænd prøver på at værne om, forbedre eller beskytte liv, så er det på tide, de tager notits af området humaniora.

Dette område har været helt uorganiseret. Der har ikke været noget sted at offentliggøre eller diskutere eller udveksle faktiske data uden at kollidere med overfinansierede forskningsinteresser, som i forbindelse med en graf over forbedring har fortalt mig: ”Hvis De udgav det i vores journal, ville det revolutionere psykologien.” ”All right, så udgiv det.” ”Åh, det kan vi ikke gøre. Vi bliver finansieret af kongressen for at udforske det område.”

Så her har du historien om, hvordan Scientology var nødt til at udvikle sig, og nogle af årsagerne til, at den blev udgivet, som den blev, og er, som den er.

Ingen journaler, intet selskab, ingen andre kontakter – det var de barske omstændigheder. Den er alene inden for humaniora om ensartet at frembringe et forudsigeligt resultat på mange områder.

Den er nu godt kendt og bruges i rumflyvningsprogrammer af hundreder af deres folk, ifølge det jeg bliver fortalt af en af deres ledere. Noget af den (tidligere ting) bliver fra tid til anden udgivet som nye opdagelser af andre.

Mennesket har brug for dette emne. Som det nu står til med krige, forurening og naturvidenskabernes stigende dominans, har mennesket brug for en forståelse af humaniora, der ikke er forkvaklet af griskhed, professionalisme og autoritær, men utestet vrøvl.

Mennesket er et åndeligt væsen, ikke en grøntsag eller et dyr. Og det kan bevises videnskabeligt.

Dataene i Scientology blev udledt gennem og kan klare videnskabelig metodologi. Den indeholder et brugbart system vedrørende livet.

Den er endnu ikke begyndt at blive anvendt i bred udstrækning på nogen af de områder, hvor humaniora taber. Den har sandsynligvis god anvendelse i biologi. Den kan sandsynligvis kaste lidt lys inden for fysik og kemi.

Dataene har været meget vanskelige at nå frem til. Hele regeringer har slået ned på mig for at standse det. Jeg overdriver ikke. Det ville være en stor skam og sandsynligvis et stort tab af viden, hvis det ikke blev bedømt af andre humanistiske områder og naturvidenskaber. Det har været en ensom vej.