L. RON HUBBARD | BIOGRAFISK PORTRÆT

Hubbard
Colleges

Fagfolk, der søger viden og færdigheder i alle aspekter af forvaltningen, tilmelder sig uddannelsesprogrammer, der forløber i eget tempo, på Hubbard Colleges of Administration.
Når vi ser den betydning, som L. Ron Hubbards administrative gennembrud har haft med hensyn til at forsyne os med de naturlove, som grupper fungerer ud fra, er det uundgåeligt, at disse administrative opdagelser ville blive meget efterspurgte i den almindelige industri og andre steder. For i første omgang at imødekomme efterspørgslen, skrev L. Ron Hubbard to bøger til den arbejdende befolkning: How to Live Though an Executive (Hvordan du lever, selvom du er en leder), som fortæller om de videregående principper til at forøge effektiviteten og Arbejdets problemer, hvori der findes løsninger på job-relaterede problemer som stress og udmattelse. Som alt andet L. Ron Hubbard skrev om dette område, blev de ikke skrevet, fordi han havde en særlig interesse i forretningslivet, men fordi han havde et ønske om at gøre andre bekendt med livets grundlæggende sandheder – og eftersom arbejde udgør så stor en del af vores liv, var hans virke på dette område på sin plads. Efterhånden som flere og flere hørte, hvad der fandtes i den større samling af L. Ron Hubbards administrative værker, blev der oprettet Hubbard administrative læreanstalter.

Disse administrative læreanstalter bruger specifikt L. Ron Hubbards opdagelser til at forbedre den faglærtes eller akademikerens evne til at tackle de udfordringer, han møder, når han skal lede en gruppe, virksomhed eller organisation. Colleges findes på fem kontinenter, og underviser i L. Ron Hubbards administrative metoder til forretningsmænd og -kvinder fra alle fag: tung industri, service industri, underholdning, kommunikation, sundhed og alle tænkelige professionel service.

Måske er den nuværende brug af L. Ron Hubbards administrative metoder af endnu større interesse i de tidligere østblok-lande, hvor privatisering af industrien har nødvendiggjort en helt ny organisatorisk filosofi. Rusland har et Hubbard College of Administration i Moskva, og det har spredt L. Ron Hubbards administrative værktøjer til hele den økonomiske infrastruktur.

To af over et dusin Hubbard Colleges of Administration rundt om i verden, hvor mere end 175.000 personer har lært at anvende Hubbards administrative teknologi.
Gennem samme privatiseringsproces har ungarske administratorer ligeledes taget fat på L. Ron Hubbards organisatoriske retningslinjer og således oprettet et Hubbard College i Budapest. Omend i et helt andet økonomisk klima kan et betydeligt antal af Colombias føderale ansatte ligeledes prale med Hubbard College uddannelse, som stat og amt ansatte i Texas gør.

Lavkonjunktur, inflation, faldende produktivitet, gæld, strejker, arbejdsløshed, fattigdom og mangler er alt for velkendte tegn på økonomisk nedgang og er i virkeligheden vidnesbyrd om et langt mere grundlæggende problem – en lammende mangel på administrativ knowhow. Hvis moderne virksomheder og regeringer var i stand til fuldt ud at anvende de grundlæggende principper bag organisering og administration, kunne de vedtage virksomme løsninger på det, som i stedet for er blevet et økonomisk kaos. Det er den rolle, L. Ron Hubbards administrative teknologi spiller: at stille de midler til rådighed, hvormed virksomheder kan sikres fremgang, regeringer kan regere klogt, og folk kan blive fri for økonomisk desperation og – kort sagt – bristede drømme kan blive genoplivet.