Løsninger på administration

”Det er ikke menneskets drømme, som svigter,” erklærede L. Ron Hubbard. ”Det er manglen på den nødvendige knowhow til at gøre disse drømme til virkelighed.” Alene af denne grund har ”hele nationer, for ikke at tale om kommercielle firmaer, selskaber eller grupper, tilbragt årtier i en famlende forvirring”.

Konsekvenserne stirrer tilbage på os som overskrifter hver eneste dag: lammende underskud, tyngende beskatning, mislykkede virksomheder, og i det tilsyneladende velstående USA lever omtrent 40 millioner mennesker under fattigdomsgrænsen. Det er således ikke uden grund, at Hubbard yderligere forklarede: ”Menneskets lykke og firmaers og landes levetid afhænger tilsyneladende af organisatorisk knowhow.”

Hvis man virkelig forstod, hvordan personer fungerer bedst – deres behov, forhåbninger og kilden til deres fiaskoer – ville man naturligvis forstå, hvordan grupper af personer bedst fungerer. Dette var den holdning, hvormed L. Ron Hubbard tog fat på problemerne om, hvordan vi samarbejder med andre – ikke med administrative gimmicks eller autoritære dekreter, men med et enestående medfølende syn på grupper som enkeltpersoner forenet i et fælles mål.

I alt brugte Hubbard mere end tre årtier på at udvikle og kodificere de administrative policy eller retningslinjer, som Scientology organisationer følger. Disse policy stammer fra de grundlæggende love, der styrer al menneskelig adfærd, og udgør således en mængde viden, der er lige så vigtig for emnet grupper, som hvordan man rehabiliterer den menneskelige ånd, som han har beskrevet i Dianetics og Scientology. Faktisk kendte ingen før fremkomsten af Dianetics og Scientology de virkelige principper, der styrer gruppeaktiviteter, ligesom ingen kendte til de principper, der styrer det menneskelige sind.

I hjertet af Hubbards administrative opdagelser findes organiseringstavlen eller ”orgtavlen”, som den mere generelt kaldes. Orgtavlen, der blev udviklet i 1965, er et diagram over en organisations opbygning, der viser alle de nødvendige funktioner for, at en gruppe fungerer vellykket. Faktisk beskriver orgtavlen det ideelle organiseringsmønster for enhver aktivitet.

Dette mønster skitserer aktiviteter – uanset om det er for grupper eller for enkeltpersoner – i syv essentielle divisioner. For hver af disse divisioner beskrives så alle pligter, stillinger og funktioner, der er nødvendige til en koordineret indsats. Divisionerne 1 til 7 på organiseringstavlen er tilrettelagt i en bestemt rækkefølge kaldet Produktionscyklusen. Denne rækkefølge er på ingen måde baseret på vilkårligheder. Når Hubbard taler om en produktionscyklus, mener han ikke et samlebånd eller den menneskelige maskine, der udgør organiseringsmønstret i forretningsverdenen, men snarere de specifikke aktiviteter som al produktion, hvad enten det drejer sig om grupper eller enkeltpersoner, følger helt naturligt. Faktisk må man gå igennem de syv grundlæggende trin, hvis man vil opnå noget som helst. Derfor er organiseringstavlen ikke blot den ideelle måde at opnå vellykket organisation på, men den er faktisk den eneste metode, der vil resultere i en vellykket organisation.

L. Ron Hubbards Management-serien indeholder alt nødvendigt værktøj til succesfuld management på højt niveau, som omfatter gennembrud i administrations-teknologi vedrørende personale, organisering og management

Efter at have beskrevet den ideelle organisationsform fremlægger Hubbard dernæst de specifikke administrative retningslinjer, som denne organisationsform skal fungere efter. Disse administrative retningslinjer er indeholdt i et sæt referencematerialer ved navn Kursus i organisationsledelse (Organization Executive Course – OEC). Disse bøger indeholder hele teorien og alle detaljerne for hver eneste praktiske facet i en organisation – lige fra ansættelse af personale til personalets etik, og fra reklame til kvalitetskontrol m.m. Faktisk er der et helt bind til hver af divisionerne på orgtavlen, der beskriver de præcise opgaver og funktioner i den pågældende division.

I supplerende bind kendt som Managementserien, fremsætter Hubbard alt, en leder behøver at vide om emnet, hvordan man leder en organisation. Dette omfatter: hvordan man organiserer, hvordan man fungerer som leder, hvordan man etablerer, hvordan man håndterer personale og endda kunsten public relations. Således giver Kursus i organisationsledelse alle de nødvendige retningslinjer for at drive en organisation, mens Managementserien giver de nødvendige policy for at lede en organisation.

Blandt disse principper kan man blandt andet finde de meget vigtige eksistenstilstande, defineret af Hubbard som en tings grad af succes eller overlevelse. Det grundlæggende begreb kendes vagt af den drevne administrator, der plejer at bruge udtryk som ”virksomhedens helbredstilstand”. Men mens idéen om en virksomheds helbredstilstand kun antyder to tilstande – god eller dårlig – og ikke giver nogen præcis måde til at forbedre den, tilbyder L. Ron Hubbard en hel del mere. Hubbard analyserede de forskellige grader af overlevelse mere specifikt – fra en tilstand af ikke-eksistens til en farlig situation, en krisetilstand, en normal tilstand og til tilstande af overflod og power. Desuden har han tydeligt forklaret de nødvendige tilstandsformler eller handlinger, man skal udføre for at forbedre enhver tilstand. Når man blot følger de skitserede trin, kommer man gennem hver tilstand og op til den næste, indtil ens organisation virkelig blomstrer.

”Efter at have haft en førstehåndsmulighed for at dykke temmelig dybt ned i L. Ron Hubbards administrative værker, er jeg imponeret. Teknologien er gennemsyret af sund fornuft og anvendelighed. Jeg kender ikke til nogen anden samling af administrative love og metoder, der er så omfattende, så brugbare og så bredt anvendelige som Hubbards. Hans filosofi om organisatorisk knowhow og hans klare forklaringer på dens anvendelse fortjener vidtstrakt brug i industrien, i handelsvirksomheder og inden for staten.”

– Robert Goldscheider, formand, The International Licensing Network, Ltd., Technology Management Consultants

For at fjerne ethvert gætteri med hensyn til ens aktivitetstilstand udarbejdede L. Ron Hubbard yderligere metoder til at holde øje med organisationens helbredstilstand ved hjælp af statistikker. Han definerede statistik som et antal eller en mængde sammenlignet med et tidligere antal eller mængde af den samme ting. Således refererer statistik til mængden af udført arbejde eller værdien af det, og det er den eneste fornuftige måde, man kan måle enhver produktion eller enhver aktivitet på, hvad enten det er en organisation eller en person. Man kan derfor sige, at statistik er en administrativ måde at måle en organisations helbredstilstand på, mens Hubbards tilstandsformler giver midlerne til at forbedre den helbredstilstand. Når disse redskaber anvendes korrekt, kan man indkredse områder med vanskeligheder og se, hvordan man forbedrer disse problemsteder.

”For at være effektiv og succesfuld må en leder i så høj grad som mulig, forstå målene og hensigterne i den gruppe han leder. ... Han må være i stand til at tolerere og forbedre de praktiske resultater og fremskridt, som gruppen og dens medlemmer er i stand til at yde. Han må altid tilstræbe at gøre den altid eksisterende kløft mellem det ideelle og det praktiske mindre.”

Med den betydning L. Ron Hubbards administrative gennembrud har haft med hensyn til at forsyne os med de regler, som grupper fungerer ud fra, var det uundgåeligt, at disse administrative opdagelser ville blive meget efterspurgte i den almindelige industri og andre steder. Som følge deraf og specielt for at imødekomme den efterspørgsel blev Hubbard Colleges of Administration grundlagt.

Disse læreanstalter bruger specifikt L. Ron Hubbards værker til at forbedre erhvervslederens evne til at tackle de udfordringer, han møder, når han skal lede en gruppe, virksomhed eller organisation. Netværket har hovedkvarter i Los Angeles og strækker sig nu over fem kontinenter. De tilvejebringer uddannelse i L. Ron Hubbards administrative metoder til forretningsfolk fra alle områder: sværindustri, serviceindustri, underholdning, kommunikation, sundhedspleje og enhver tænkelig professionel service. Som et internationalt flagskib med tilladelse til at tildele akademiske titler, oplever læreanstalten i Los Angeles endvidere tilmeldinger fra godt et dusin nationer og især fra Asien, hvor nyskabende ledelsesmetoder specielt er efterspurgt.

Det er også værd at bemærke sig brugen af L. Ron Hubbards administrative metoder i de tidligere kommunistiske lande, hvor privatisering af industrien har nødvendiggjort en helt ny organisatorisk filosofi. Rusland har for eksempel et Hubbard College of Administration i Moskva, og det har spredt L. Ron Hubbards administrative værktøjer ud over hele den økonomiske infrastruktur. Under den samme privatiseringsproces har ungarske administratorer tyet til L. Ron Hubbards organisatoriske policy og har etableret deres eget Hubbard College i Budapest. Om end i et helt andet økonomisk klima får et betydeligt antal af Colombias regeringsansatte ligeledes Hubbard College-uddannelse på samme måde som statsligt og amtligt ansatte i Texas gør det.

Lavkonjunktur, inflation, faldende produktivitet, gæld, strejker, arbejdsløshed, fattigdom og armod er alt for velkendte tegn på økonomisk nedgang og er i virkeligheden indikatorer på et langt mere grundlæggende problem – en lammende mangel på administrativ knowhow. Hvis virksomheder og regeringer af i dag var i stand til fuldt ud at anvende de grundlæggende principper bag organisering og administration, ville de vedtage brugbare løsninger på det, som i stedet er blevet et økonomisk kaos. Det er den rolle, L. Ron Hubbards administrative teknologi spiller: at stille de redskaber til rådighed, hvormed virksomheder kan sikres fremgang, regeringer kan regere klogt, og folk kan blive fri for økonomisk tvang og – kort sagt – bristede drømme kan blive genoplivet.

Hubbard College of Administration International i Los Angeles, Californien: Det akademiske sæde for det verdensomspændende Hubbard College-netværk. Centeret i Los Angeles byder studerende fra mere end 25 lande velkommen og er den eneste institution af sin art, der kan fremvise 96 % ansættelse for dem, der afslutter programmet