L. RON HUBBARD | BIOGRAFISK PORTRÆT

Filosof inden for kunst

Erfarne fagfolk sætter deres lid til L. Ron Hubbards bog, som den definerende tekst om emnet kunst og dets kodificering.


Lige så umuligt som det er at vurdere manden L. Ron Hubbard uden at kigge på kunstneren L. Ron Hubbard, lige så lidt kan man vurdere hans kunstneriske indsats uden samtidig at se på hans filosofiske skrifter om emnet kunst. Selvom hans tidligste notater om emnet stammer fra 1943, behandlede han først emnet filosofisk i 1951. Kort fortalt var hans teori, at et sted over dagliglivets tanker fandtes det, han kaldte et æstetisk sind, og det var det niveau af mental aktivitet, som ”har at gøre med kunstens og skabelsens tågede område”. Hvorom alting er, så erklærede han, ”Verden vil ikke blive mere bevidst om emnet kunst, før nogen kan definere, hvad det er”.

Som et eksempel citerede han derefter Francis Bacons arbejde, der siges at være den første, der udviklede begrebet kodificering, hvilket vil sige, at et hvilket som helst emne kan opstilles systematisk i overensstemmelse med dets regler. Og det var denne tradition, han fulgte, da han tog fat på kunsten som et hele.

De første publicerede optegnelser over emnet blev offentliggjort den 30. august 1965. I en indledende note, gentog han, at kunst indeholder ”den mindst kodificerede af menneskelige bestræbelser og de mest misforståede,” mens det mangeårige spørgsmål: ”Hvad er kunst?” aldrig havde været tilfredsstillende besvaret. Han betegnede selv sine noter som rå skitser, men gik dog videre med sit studium af det aktivitetsområde, vi kalder kunst og definerede det således: ”KUNST er det ord, der opsummerer KVALITETEN AF KOMMUNIKATION.”

Og med dette som definitivt fundament fortsatte han i de efterfølgende måneder og år med at kodificere emnet, som helhed. Dette inkluderer skildringen af kunstnerisk fremførelse, kunstnerisk helhed, meddelelse, rytme, farver, udstyr og alt, hvad der ellers er at finde i L. Ron Hubbards bog ART.

I dag er dette værk den mest indflydelsesrige tekst om emnet, og tusinder af professionelle kunstnere støtter sig ofte til den, og andre tusinder anvender dens data til at starte en karriere. Bogen danner også grundlag for Hubbards Kunstkursus, som er beregnet på at hjælpe den studerende med at anvende dens fundamentale principper, og den bliver ligeledes brugt i L. Ron Hubbards Workshops for skribenter, hvor den er en inspiration for flere og flere af Fremtidens Forfattere.