Kunstner

”I cirka 15 år har jeg blandt andre grene af filosofi studeret emnet kunst,” fortalte L. Ron Hubbard i et centralt essay fra 1965.

Han havde to grunde. Først og fremmest var det, som han forklarede, fordi: ”Kunst er den mindst systematiserede af menneskets bestræbelser og den mest misforståede.” Selv dets definition var, som han bemærkede, stadig genstand for hidsig debat. Derfor nærede han på rent akademisk niveau et ønske om at undersøge emnet i dets bredeste og mest essentielle vendinger. På den måde ville man kunne besvare de spørgsmål, som filosoffer og kritikere har grundet over længe, hvilket også gjaldt det mest basale af dem alle: ”Hvad er kunst?”

Men der var en anden grund til hans interesse i emnet, og den kommer fra den kendsgerning, at helt bortset fra alt, hvad L. Ron Hubbard opnåede, var han selv kunstner. Derfor dette fra 30 år tidligere:

”At fange mine egne drømme i ord, maleri eller musik og så se dem levendegjort er den højeste form for spænding.”

Senere derimod og som en altomfattende udtalelse på tærsklen til Scientology:

”Kunstneren spiller en enorm rolle i at udvikle nutidens virkelighed og skabe en ny realitet for morgendagen. Han arbejder på et niveau forud for videnskaben, hvad angår Menneskets behov og ønsker. Man kan direkte måle, hvor højtstående en kultur er, på hvor mange mennesker, der arbejder inden for æstetikkens område. Fordi kunstneren arbejder med fremtidige realiteter, søger han altid forbedringer eller ændringer af den realitet, der eksisterer. Dette gør uundgåeligt og uvægerligt kunstneren til en rebel imod status quo. Kunstneren opnår fredelig revolution, når han dag efter dag postulerer fremtidens nye realiteter.”

Det var derved også klart, at ”dette ret så enorme emne kunst”, som han beskrev det, ikke var noget, han tog let på. Faktisk er det nok sådan, at det sikkert er umuligt at forstå L. Ron Hubbards liv uden at betragte hans kunstneriske præstationer.