L. RON HUBBARD | BIOGRAFISK PORTRÆT

Humanist

Til trods for dette århundredes række af teknologiske mirakler – inden for medicin, transport, atomenergi og elektronisk kommunikation – lever vi i et samfund med store problemer. Under det tredobbelte angreb fra stofmisbrug, kriminalitet og dalende moral, er en stor del af denne verden sandelig blevet et goldt sted. Nogle amerikanske vurderinger anslår for eksempel, at marihuana er blevet den største kommercielle afgrøde i landet, og at illegale stoffer har et anslået afkast på omkring 2.750 milliarder kroner årligt. Hertil kommer et forbrug af medicin og psykiatriske medikamenter på 3.916 milliarder kroner – indtil vi til sidst står over for en krise af en planetarisk størrelsesorden, hvor Jordens befolkning bruger flere penge på medikamenter og narkotika end på mad, beklædning og bolig tilsammen.

De ulovligt tjente penge er dog kun en målestok på den byrde, stofmisbruget er i dag. Forbindelsen til kriminalitet er en anden. Ifølge USA’s Justitsministeriums undersøgelser er halvdelen af alle de anholdte for voldsforbrydelser testet positiv for ulovlige stoffer, som igen fører til 1,4 millioner voldshandlinger om året ... og omkostningerne med hensyn til menneskelig elendighed er uoverskuelig.

Som en meget mulig baggrund for både stofmisbrug og kriminalitet har vi det, som er blevet kaldt ”Det tyvende århundredes moralske krise”. Også her er de faktiske omstændigheder foruroligende: Mere end 40 procent af alle ægteskaber ender i skilsmisse, yderligere 40 procent af alle amerikanske unge indrømmer gerne, at de lyver for økonomisk vinding, og endnu 64 procent indrømmer, at de snyder til eksamen. Billedet bliver værre endnu i lyset af cyberspace forbrydelse. Nemlig: 25 procent af alle websøgninger er pornografisk og 60 procent af al software er piratkopier. Det er derfor ikke overraskende, at 76 % af alle amerikanere har betegnet denne periode som ”Tiden for moralsk og åndeligt forfald”, idet antallet af indbrud, underslæb og andre former for tyveri nu har nået et epidemisk omfang.

Så tidligt som i 1950 så L. Ron Hubbard, hvor verden var på vej hen, og han begyndte derfor at søge efter udveje, hvorigennem ”Mennesket”, som han skrev, ”kan genfinde noget af den lykke, noget af den oprigtighed og noget af den kærlighed og venlighed, det blev skabt med.”