Humanist

Til trods for dette århundredes række af teknologiske mirakler – inden for lægevidenskab, transport, atomenergi og elektronisk kommunikation – lever vi i et samfund med store problemer. Denne verden er under angreb fra tre sider i form af stofmisbrug, kriminalitet og dalende moral, så den er sandelig blevet et goldt sted. Nogle amerikanske vurderinger anslår for eksempel, at marihuana er blevet den største kommercielle afgrøde i landet, og at ulovlige stoffer giver en anslået årlig indtægt på omkring 500 milliarder dollars. Hertil kommer et forbrug af medicin og psykiatriske medikamenter på over 700 milliarder dollars – indtil vi til sidst står over for en krise af en planetarisk størrelsesorden, hvor Jordens befolkning bruger flere penge på medikamenter og stoffer, end de fleste nationer producerer i form af varer og serviceydelser.

Alligevel er de uretmæssigt tjente penge kun en målestok for prisen for stofmisbrug i dag. Forbindelsen til kriminalitet er en anden. Ifølge USA’s justitsministeriums undersøgelser er halvdelen af alle de anholdte for voldsforbrydelser testet positiv for ulovlige stoffer, som igen fører til et godt stykke over en million voldshandlinger om året ... og omkostningerne ved det i form af menneskelig elendighed er uoverskuelig.

Det er blevet sagt, at til grund for både stofmisbrug og kriminalitet ligger det, der er blevet kaldt ”en postmoderne moralsk krise”. Også her er kendsgerningerne foruroligende: Over 40 % af alle ægteskaber ender i skilsmisse; 40 % af den amerikanske ungdom indrømmer villigt, at de ville lyve for at opnå en økonomisk fordel, mens 64 % tilstår, at de har snydt ved eksamener. Billedet bliver værre endnu set i lyset af laster i cyberspace. Nemlig: mindst 10 % af alle websteder er pornografiske, mens omkring 40 % af al software er piratkopier. Det er således ikke overraskende, at mens hyppigheden af indbrud, underslæb og alle andre variationer af tyveri antager epidemiske proportioner, så er historikere kommet til at se på denne æra af moralsk uretfærdighed som værende uden sidestykke siden Roms fald.

Da L. Ron Hubbard fornemmede, hvor denne verden var på vej hen så tidligt som 1950, begyndte han at lede efter en metode hvorved, som han skrev:

”Mennesket igen kan finde sig til rette, kan finde sig selv i et meget forvirret, mekanistisk samfund, og for sig selv kan genvinde noget af den lykke, noget af den oprigtighed, og noget af den kærlighed og venlighed, som det blev skabt med.”

Derfor følger her på de følgende sider hans humanistiske teknologier til igen at opnå menneskelig værdighed og dermed alt, hvad du vil opdage.