L. RON HUBBARD | BIOGRAFISK PORTRÆT

Rehabilitering
af kriminelle

Unge lovovertrædere i Tampa, Florida, deltager i et rehabiliterings- kursus, der bygger på L. Ron Hubbards opdagelser.
Ministerier og vigtige embedsmænd inden for fængselsvæsenet, har på verdensplan, officielt valgt at bruge Criminon-programmet.
I hvert eneste rwandiske fængsel er Criminon det autoriserede program til rehabilitering og genansættelse af deltagere i folkedrab. I dag har over 8.000 fanger færdiggjort uddannelsen og er blevet løsladt.
En omtale af Vejen til lykke ville ikke være fuldkommen, hvis man ikke også omtalte de programmer til rehabilitering af kriminelle, der anvender hæftet. Det program, der er kendt under betegnelsen Criminon, er også baseret på Hubbards opdagelser angående årsagen til og forebyggelsen af kriminalitet, som han gjorde gennem sit arbejde som betjent i Los Angeles i slutningen af 1940’erne. ”Hvis du ønsker at rehabilitere en kriminel”, skrev han, ”skal du bare gå tilbage og finde ud af, hvor han faktisk mistede sin personlige stolthed. Rehabiliter dette ene punkt, og du har ikke længere en kriminel.” Ved hjælp af Hubbards Vejen til lykke og nogle nøgleprincipper fra Scientologi, er det præcis det, Criminon gør.

Også dette program er enestående. På samme måde som Narconon er det ikke baseret på stoffer og straffeforanstaltninger, men henvender sig til det Hubbard beskrev som den grundlæggende godhed i alle mennesker. Hvis en sådan fremgangsmåde synes tvivlsom blandt forhærdede kriminelle, så taler resultaterne for sig selv. Med hovedkvarter i Los Angeles kører Criminon-programmer i mere end 2.000 fængsler og straffeanstalter i 35 stater. Indtil nu har mere end 100.000 fanger succesfuldt deltaget i programmerne og er gået i gang med nye, kriminalitetsfrie liv uden de sædvanlige tilbagefald.

Alene i ét ungdomsprogram, hvor 80 procent af de unge lovovertrædere rutinemæssigt blev arresteret igen, vendte et Criminon program tendensen fuldstændigt. Det vil sige, at 90 procent af dem, der færdiggjorde Vejen til lykke kurset blev ikke arresteret igen. Som kommentar til en så enestående succes udtalte den ledende officer for prøveløsladelser i Butler amts ungdomsret i Greenville, Alabama, Daniel O. Black: ”Det ungdomsretslige system har hårdt brug for et brugbart, samfundsbaseret første-trins program. Vejen til lykke opfylder dette behov. Vi starter med det grundlæggende: Et godt moralsk fundament, baseret på ærlighed, integritet og tillid; det vil sige Vejen til lykke.

Det er også essensen af, hvad L. Ron Hubbard stod for i humanismens navn. Sandt nok står verden over for en moralsk, kriminel og biokemisk krise af en størrelsesorden, verden aldrig før har set. Det er også sandt, at årlige statistikker forudser, at vi går en endnu mere trøstesløs tid i møde. Men på trods af alle dets mangler, voldelig adfærd og degradering, er mennesket ikke desto mindre godt, erklærede Hubbard og tilføjede: ”Hvor end mennesket stræber, hvor end det arbejder, hvad end det gør, vil det gode, som mennesket gør altid opveje det onde.”