Criminon:
Genopretter værdighed og selvrespekt

Ingen omtale af Vejen til lykke ville være komplet, hvis man ikke nævner de programmer til resocialisering af kriminelle, der anvender hæftet. Programmet Criminon (uden kriminalitet) er også baseret på Hubbards opdagelser om årsagen til og forebyggelse af kriminalitet, som han gjorde, mens han var betjent i Los Angeles i slutningen af 1940’erne. ”Hvis man ønsker at rehabilitere en kriminel,” erklærede han, ”skal man bare gå tilbage og finde ud af, hvornår han faktisk mistede sin personlige stolthed. Rehabilitér det ene punkt, og man har ikke længere en kriminel.” Ved hjælp af Hubbards Vejen til lykke og nøgleprincipper fra Scientology er det præcis det, Criminon gør.

Også dette program er enestående. På samme måde som Narconon er det ikke baseret på stoffer eller straffeforanstaltninger, men henvender sig til det Hubbard beskrev som den grundlæggende godhed i alle mennesker. Selvom en sådan fremgangsmåde måske synes tvivlsom blandt forhærdede kriminelle, så taler resultaterne for sig selv. Criminon, som har hovedkvarter i Los Angeles, leverer gennem korrespondancekurser og direkte i fængslerne. De leverer endvidere i enhver type anstalt: i lukkede fængsler, åbne fængsler, arresthuse og ungdomsfængsler.

Alene i et ungdomsprogram, hvor 80 procent af de unge lovovertrædere normalt blev arresteret igen, vendte et Criminon-program helt om på tendensen. Det vil sige, at 90 procent af dem, der færdiggjorde Vejen til lykke-kurset ikke blev arresteret igen. Som kommentar til en så enestående succes udtalte den ledende officer for prøveløsladelser i Butler amts ungdomsret i Greenville, Alabama, Daniel O. Black: ”Det ungdomsretslige system har hårdt brug for et brugbart, samfundsbaseret første-trins program. Vejen til lykke opfylder dette tomrum. Vi starter med det grundlæggende: et godt moralsk fundament baseret på ærlighed, integritet og tillid; det er Vejen til lykke.”

Der er en hel del mere, og det viste sig at være lige så imponerende. Ingen ord er tilstrækkelige til at udtrykke, hvad det betyder at være vidne til ”ændringen af en kriminel til et menneskeligt væsen”, skriver en fængselsmedarbejder i kølvandet på indførelsen af Criminon i de mexicanske fængsler. Erklæringen er heller ikke på nogen måde et enkelt tilfælde. Criminon leverer nu i over 1.500 fængselsinstitutioner på tværs af omkring 50 lande, og resultaterne taler ligeledes for sig selv.

Resultater fra en undersøgelse af kriminel aktivitet før og efter gennemgang af Criminon-programmet

Før

2 år efter

For at anføre bare en brøkdel af dem: i det berygtede højsikkerhedsfængsel Leeuwkop i Sydafrika faldt tilbagefaldsprocenten fra 90 til kun 2 procent efter indførelsen af Criminon. Desuden faldt den omfattende vold i fængslet til næsten ingenting. Tallene er ikke mindre afslørende i de indonesiske fængsler – den almindeligvis høje tilbagefaldsprocent faldt til 2 procent – hvorefter Indonesien anbefaler indførelse af Criminon til alle dets nabolande. Derefter har vi Rwanda, hvor tilbagefaldsprocenten faldt fra 60 til nul, og hvor fængselsbetjentene ofte forveksler dem, der har afsluttet Criminon-programmet, med fængselsbetjente ”på grund af den adfærd, de har tillagt sig”.

Alt i alt har over et hundred tusind indsatte deltaget i Criminon-programmer med succes, og siden da er de gået i gang med en tilværelse uden kriminalitet. Hvad, disse tidligere indsatte i alt repræsenterer, er intet mindre end essensen i, hvad L. Ron Hubbard længe har hævdet – nemlig uden omsvøb: på trods af alle menneskets fejl, dets vold og fornedrelse, så er det ikke desto mindre grundlæggende set godt, og som han endvidere fortæller os:

”Hvor end mennesket stræber, hvor end det arbejder, hvad end det gør, vil det gode, det gør, opveje det onde.”

For at få al information om Vejen til lykke se L. Ron Hubbard-serien, Humanist: Genopretter værdighed og selvrespekt.