L. RON HUBBARD | BIOGRAFISK PORTRÆT

Undervisning

Så tidligt som i 1950, advarede L. Ron Hubbard, at enhver forringelse af kvaliteten i undervisningen negativt ville påvirke livskvaliteten som helhed. Specielt og mest indtrængende: ”Ethvert samfunds fornemste mål med uddannelse er at forøge evner, initiativ og det kulturelle niveau og dermed samfundets overlevelsesniveau. Når et samfund glemmer bare én af de ting, ødelægger det sig selv gennem sit eget uddannelsessystem.”

Årtier senere har Hubbards observation vist sig at være mareridtagtigt præcis, og den fortsatte nedbrydning af mange af vores institutioner kan vise sig uundgåelig, medmindre forringelsen af vores uddannelsessystemer bliver stoppet. 

For blot at nævne et par foruroligende kendsgerninger: Omkring 45 procent af alle elever, der forlader eller afslutter eksamen i gymnasiet mangler de nødvendige læse- og skrivefærdigheder, der kræves i dagligdagen. Den amerikanske high-schools frafald svinger fra omkring 30 til 50 procent i indre byområder. Ifølge formanden for en lærerforening opgiver op til 50 procent af alle nye lærere erhvervet inden for de første fem år, og de amerikanske studerendes Scholastic Aptitude Test-resultater er sunket til et niveau betydeligt lavere end dem, der blev opnået af studerende i begyndelsen af 1970’erne. 

I resten af den vestlige verden, er de faktiske omstændigheder næppe mere opmuntrende. En britisk regeringsundersøgelse rapporterede, at en tredjedel af den engelske arbejdsstyrke var ude af stand til at sammenlægge menu priserne på en typisk frokost. En ud af fem englændere kunne ikke udpege Storbritannien korrekt på et verdenskort. 

Alt iberegnet, kan disse dystre tal omsættes til en deprimerende økonomisk situation med årlige omkostninger for virksomhederne i tabt produktion og genuddannelse på over 240 milliarder dollars. Og når man medregner de uhyggelige forbindelser mellem analfabetisme og kriminalitet, bliver verdens uddannelsesmæssige fiaskoer for triste til at beregne.

Studieteknologi

Applied Scholastics International sikrer, at elever over hele verden får udbytte af undervisning med L. Ron Hubbards studieteknologi.
Det var, da han blev stillet over for denne undervisningsmæssige krise, at
L. Ron Hubbard fremlagde sine undervisnings-metoder. Disse metoder, der er fuldstændig baseret på fire årtiers undervisningserfaring, udgør den første fuldstændige forståelse af de faktiske barrierer, der forhindrer effektiv indlæring. Hubbard udviklede desuden en præcis teknologi til at overvinde disse barrierer, så man derigennem kan blive i stand til at lære og anvende enhver form for viden.

Hans bidrag til området er kendt under et som studieteknologi, og den giver den studerende det første fuldt ud brugbare redskab til at lære, hvordan man lærer. Den tilbyder metoder til at blive klar over og løse alle besværligheder med hensyn til at tilegne sig materiale, hvilket indbefatter en tidligere overset barriere, som altid ligger til grund for enhver fiasko i at følge et bestemt studieforløb. Kort fortalt hjælper denne studieteknologi hvem som helst med at lære hvad som helst, og den har vist sig at kunne opnå ensartede og konstante resultater, hvor den så end er blevet anvendt. Fordi den er bygget på noget, der grundlæggende set er fælles for os alle, skærer den igennem økonomiske, kulturelle og racemæssige elementer og kan anvendes af alle uanset alder. De tre afgørende tekster om emnet, Den Grundlæggende Studiehåndbog, Study Skills for Life (Studiefærdigheder for livet) og Lær at lære adskiller sig kun i deres behandling af materialet. Den første er designet til teenagere og derover, mens den anden er rettet mod yngre læsere, og den tredje tilbyder grundlæggende studieteknologi til børn i alderen otte til tolv. Sagen er, at L. Ron Hubbards studieteknologi har vist sig lige så effektiv i grundskolen, som den har været i ledelseslokaler for multinationale virksomheder.

Spansk Lake dimissionsfester ser regelmæssigt top-pædagoger fra en halv snes eller flere nationer, der modtager diplomer som certificerede specialister i studieteknologi.
Gennem indsatsen fra Applied Scholastics International, et almennyttigt selskab dedikeret til forbedring af uddannelse i hele verden, er L. Ron Hubbards studieteknologi i øjeblikket anvendt i omkring 74 lande på alle seks kontinenter. Indtil nu har mere end 28 millioner studerende på verdensplan deltaget i de 900 Applied Scholastics International projekter, der lærer mennesker at læse og skrive.