Løsninger på uddannelse

”Nutidens børn bliver morgendagens civilisation.” –  LRH

Så tidligt som i 1950 advarede L. Ron Hubbard om, at enhver forringelse af undervisningskvaliteten ville påvirke livskvaliteten negativt. Specielt og mest indtrængende:

”Ethvert samfunds fornemste mål med uddannelse er at forøge evner, initiativ og det kulturelle niveau og dermed samfundets overlevelsesniveau. Og når et samfund glemmer bare en af de ting, ødelægger det sig selv gennem sit eget uddannelsessystem.”

Årtier senere har Hubbards observation vist sig at være mareridtsagtig præcis, og den fortsatte nedbrydning af social infrastruktur kan meget vel vise sig at være uundgåelig, medmindre forringelsen af uddannelsessystemer stoppes. For at anføre nogle få foruroligende kendsgerninger: godt 45 % af alle elever, der forlader eller får eksamen fra high school, mangler de nødvendige læse- og skrivefærdigheder, der er en del af hverdagen; frafaldsraten på amerikanske high schools ligger rundt regnet på 30 % i bycentre; og ifølge formanden for en lærerforening skipper op til 50 % af alle nye lærere faget inden for de første fem år, delvist på grund af antydede trusler om kropslig skade; og resultater på de standardiserede tester for amerikanske elever er faldet til niveauer betragteligt under, hvad der blev opnået af elever for bare nogle få årtier siden.

Andre steder i den vestlige verden er tallene næppe mere opmuntrende. En britisk myndigheds-undersøgelse rapporterede, at en fjerdedel af den engelske arbejdsstyrke var ude af stand til at lægge menupriserne for en hamburger, pommes frites, æbletærte og kaffe sammen. Desuden kunne en ud af fem britiske elever ikke udpege Storbritannien korrekt på et verdenskort. Alt i alt kan disse dystre tal omsættes til en deprimerende økonomisk situation med årlige omkostninger for virksomheder i tabt produktion og genuddannelse, der nu er i nærheden af 250 milliarder dollars. Når man dertil medregner de uhyggelige forbindelser mellem analfabetisme og kriminalitet, bliver verdens uddannelsesfiaskoer for dystre til at beregne.