”Ved hjælp af de moderne
videnskabelige landvindinger blev det igen muligt at tage fat
om de grundlæggende problemer:
Hvad er Mennesket? Hvad er dets forhold
til universet? Hvad er universet?”

– L. Ron Hubbard

Fotografi af L. Ron Hubbard

Filosofien vinder efter 2.000 år
af L. Ron Hubbard

I det, der udgør en endelig udtalelse om Scientologys plads i filosofisk tradition, kommer L. Ron Hubbards ”Filosofien vinder efter 2.000 år”. Den blev skrevet i februar 1966 som en anerkendelse af dem, han anså for retmæssige forgængere for Dianetics og Scientology, især de græske filosoffer Aristoteles, Sokrates, Platon og Euklid.

Filosofien døde ikke, da det gamle Grækenland døde.

Ud af naturfilosofien fra disse tider kom videnskab.

Vidunderne af krom og metal, biler, flyvemaskiner, atombomben og endda satellitterne har deres rødder i den græske filosofis sikre fundament.

Men Sokrates, Aristoteles, Euklid, Thales, Heraklit, Parmenides, Demokritos, Pythagoras, Platon og alle de andre havde ikke fremstillingen af materielle ting i sinde, da de bekendtgjorde deres viden til verden.

Selvom alle disse storslåede ting var en udvikling fra den græske tankegang og matematik, anså de store filosofiske navne selv, at deres bestræbelser var mislykkedes.

Selvom alle disse storslåede ting var en udvikling fra den græske tankegang og matematik, anså de store filosofiske navne selv, at deres bestræbelser var mislykkedes.

Og det var de også. Indtil nu.

Og det var de også. Indtil nu.

For deres filosofiske mål var forståelsen af menneskeånden og Menneskets forhold til universet. Og dette kunne de kun spekulere over. De beviste aldrig deres påstand om, at Mennesket var en ånd klædt i kød, de kunne kun påstå det.

Og således druknede de i overtroens lavine, som opslugte verden i den mørke middelalder.

Hvorfor havde de fiasko? De manglede den højere matematik og avancerede elektronik, som mere end 2.000 år senere ville blive udviklet fra deres filosofier.

Disse blev udviklet. Imidlertid blev de benyttet til andre formål end oprindeligt tiltænkt, og Mennesket vendte ryggen til deres ophøjede drømme, imens det byggede fly til at bombardere byer og fremstillede atombomber til udslettelse af den menneskehed, som ingen nogensinde havde forstået.

Før Scientology.

Og heri lever den græske filosofis mål atter.

Ved hjælp af de moderne videnskabelige landvindinger blev det igen muligt at tage fat om de grundlæggende problemer: Hvad er Mennesket? Hvad er dets forhold til universet? Hvad er universet?

Efter omhyggelig forskning og undersøgelse gennem en tredjedel af et århundrede kan Scientology med videnskabelig sandhed besvare disse spørgsmål og bevise svarene.

Dette er ret forbløffende.

Vi er kommet så langt væk fra Thales, Heraklit, Parmenides og Demokritos, at vi næsten har glemt, hvad det var, de forsøgte at opdage. Men hvis du slår op i værker om det arbejde, de udførte for mere end 2.000 år siden, vil du se, hvad det var.

De ønskede, at Mennesket skulle vide. De havde ikke fiasko. De gav de gamle grækere et solidt fundament, hvorpå der kunne bygges. Og mere end 2.000 år senere kan vi levere alle de beviser, de behøver.

Og det bevismateriale, dets sandheder og dets store potentiale til forbedring af individet og hele menneskeheden er i dag et fuldført arbejde i Scientology.

Vi har nået den stjerne, som de så. Og vi ved, hvad den er. Du vil erfare dens værdi, når du bliver Scientologist, en person der har lært at kende sig selv, livet og universet, og som kan hjælpe dem omkring sig til at nå stjernerne.