”Uden på nogen måde at fordømme
eller håne noget menneskes tro, opstod
Scientology fra asken af en åndløs videnskab, og
de evige spørgsmål blev atter stillet – og besvaret.”

– L. Ron Hubbard

Fotografi af L. Ron Hubbard

Scientologys svar
af L. Ron Hubbard

Skrevet som et sidestykke til ”Filosofien vinder efter 2.000 år” præsenterer
Hubbards ”Scientologys svar” fra 1966 en udsigt til frihed helt ud over,
hvad filosoffer i gamle dage troede muligt.

Mennesket har stillet en hel del spørgsmål om sig selv.

Nogle af spørgsmålene er: ”Hvem er jeg?” ”Hvor kommer jeg fra?” ”Hvad er døden?” ”Er der et liv efter dette?”

Ethvert barn stiller disse spørgsmål, og alligevel har mennesket aldrig haft nogen svar, der tilfredsstillede det ret længe.

Religioner har forskellige svar på disse spørgsmål, og de tilhører faktisk området religionsfilosofi, idet det er inden for denne del af Menneskets viden, man har forsøgt at besvare dem.

Religioner har forskellige svar på disse spørgsmål, og de tilhører faktisk området religionsfilosofi, idet det er inden for denne del af Menneskets viden, man har forsøgt at besvare dem.

Svarene har varieret igennem tiderne og fra race til race, og denne variation alene er anstødsstenen, som bringer tvivl ind i troen. De gamle religioner svinder hen, fordi folk ikke længere synes, deres svar på ovennævnte spørgsmål er saglige.

Kristendommens tilbagegang bærer præg af moderne kynisme om et Helvede, hvor man brænder i en evighed, og en Himmel hvor man spiller på harpe for evigt.

Materialistiske videnskaber har søgt at miskreditere hele området ved at ryste problemet af sig med de ligeledes umulige svar om, at man kun består af kød, og alt liv opstod ved en spontan og tilfældig selvantændelse i et ammoniakhav. Sådanne ”svar” lyder mere som det præ-buddhistiske Indien, hvor det blev sagt, at verden blev båret af syv elefanter som stod på syv søjler, som stod på en skildpadde, og i frustration over barnets spørgsmål om hvad skildpadden stod på: ”Mudder! Og det er mudder derfra og ned!”

Det er Sandhedens natur, at hvis man kender den, så bliver endnu mere forstået. Asiens sygdom og forfald har tilbøjelighed til at underkende deres begreber som værende Sandhed, og i Vesten havde den krig, hvor soldater så ”Gott Mit Uns” på de faldne fjenders bæltespænder, en tendens til at afslutte de daværende kirkers dominans – for Gud kunne ikke være på begge sider af sådan et djævelsk værk; det var i hvert fald sådan soldaterne ræsonnerede.

Selv Kristi store bud ”Elsk din næste” synes at have mindre magt i dagens verden med indkomstskatter, inflation og massakrer på civile i fredens navn.

Uden på nogen måde at fordømme eller håne noget menneskes tro, opstod Scientology fra asken af en åndløs videnskab, og de evige spørgsmål blev atter stillet – og besvaret.

At svarene har Sandhedens styrke, bevises af resultater. I modsætning til det sygdomsprægede religiøse Indien er Scientologister sjældent syge. I stedet for intern krigsførelse som optøjerne i Alexandria lever Scientologister i relativ harmoni med hinanden, og de har evnen til hurtigt at genetablere forhold.