”Fra det sydlige Afrika vil den næste store civilisation på denne planet opstå ...”
– L. Ron Hubbard i en tale til Scientologister i Johannesburg

Linksfield Ridge House
Johannesburg, Sydafrika

Hubbards arbejdsværelse, herunder opslagsbøger, zebraskindstæppe, afrikanske artefakter og filmkameraet, han brugte i Sydafrika.

I slutningen af 1960 rejste L. Ron Hubbard fra sit hjem på Saint Hill Manor for at opholde sig i Johannesburg, Sydafrika, i længere tid. Blandt andre milepæle fra hans sydafrikanske ophold: Han forfattede en ”én mand, én stemme”-forfatning til det apartheid-kontrollerede Sydafrika. Han præsenterede ligeledes en lov om rettigheder og en straffelov for at sikre lighed og retfærdighed.

Yderligere milepæle fra toppen af Linksfield Ridge: Han udviklede introducerende ruter ind i Scientology organisationer og etablerede nye typer organisationer – centre og city-kontorer – for at betjene nystiftede Scientology grupper.

Hans fuldt restaurerede hjem indeholder udstillinger, der beretter historien om L. Ron Hubbards besøg i Sydafrikas fængsler og de programmer, han startede for at rehabilitere kriminelle, hans foredrag for sydafrikanske Scientologister og hans pionerarbejde i Rhodesia (nu Zimbabwe).

Dagligstuen – fuldt restaureret med sine oprindelige eksotiske trægulve og indretning – blev brugt til møder om planer og programmer i Sydafrika.

Embedsmænd og dignitarer mødtes også her for at planlægge uddannelsesprogrammer for borgerne i Sydafrika, idet man brugte L. Ron Hubbards sociale forbedringsteknologier.

På samme måde går Scientologister i dag ind i den samme stue, hvor Hubbard beværtede embedsmænd og dignitarer. Man kan også se arbejdsværelset, hvor han skrev sin forfatning på alle sydafrikaneres vegne, og Scientology lærebøgerne på hele menneskehedens vegne.