Filmskaber

”Ethvert særskilt udsnit af kunstnerisk skaben,” skrev Hubbard, ”har dets egne grundlæggende regler.” Som eksempler angav han det at skrive og malerkunst, men han henvendte sig specielt til medlemmerne af det filmhold, han havde etableret til at producere Scientology undervisningsfilm. Hans engagement på det område siger meget om manden. Selvom han kun uformelt havde stået bag kameraet i sine Hollywood-dage i 1930’erne, så var der i foråret 1979 bogstaveligt talt intet aspekt af emnet, han ikke havde studeret. Derom vidnede hans 11 grundlæggende lærebøger om emnet, som han skrev, mens han underviste filmhold i det sydlige Californien.

Disse lærebøger er en ren destillation af processen bag filmskabelse, det fundamentale i form af lyssætning, scenedesign, redigering, kostumer osv. Særligt bemærkelsesværdigt er det, Hubbard skrev om optræden – et område, der åbenlyst fascinerede ham, fordi det afspejler selve livet. Han modsatte sig i særdeleshed psykologiens indtrængen i den kunst. Fortalerne for Stanislavskij-metoden slog til lyd for dette, og det populære Stanislavskij-begreb, at en skuespiller skal ”pode” sine egne psykologiske lidelser ind i en rolle gennem det, der konfust er blevet beskrevet som ”en fri strøm af psykisk energi fra det ubevidste”. Uanset hvad det betyder, så er det en lang og emotionelt smertefuld proces. Hubbard erklærede, at for en forfatter og en virkelig skuespiller er sådanne metoder katastrofale, og faktisk er de ”i direkte modstrid med en kunstners rolle”.

Hans løsning var en serie på 18 instruerende essays om skuespilkunsten. Alt i alt så udgør de essays en helt ny fremstilling af optræden og er centreret om den idé, at en skuespiller er en person, der simpelthen opfatter, hvordan hans karakter ville være – hvordan han ville gå, tale, gestikulere – og han former derefter sin rolle i overensstemmelse hermed. Senere notater om emnet præciserede yderligere brugen af udtryk, diktion, gestikulering og – meget vigtigt – brugen af L. Ron Hubbards opdagelse af den Emotionelle Toneskala, som beskriver hele rækken af de 59 emotioner, et væsen kan antage.

Idet han trak på sine mange års erfaring inden for radio og indspilning – fra hans optræden i radioen i 1930’erne til hans deltagelse i optagelserne i filmbranchen og til hans livemiksning af optrædende musikgrupper – er Hubbards anbefalinger om lydoptagelser ligeledes betydningsfulde. Han erklærede, at området stort set var fyldt med modstridende meninger og ukodificerede data. Han skrev også: ”Der er ingen lærebøger om betjeningssiden af emnet lydoptagelse, miksning og overførsel.” Følgelig: ”Jeg har påtaget mig at stille præcise og nyttige data om at betjene lydudstyr til rådighed, hvor de behøves.” I dag er det ingen overdrivelse at beskrive den endelige indførelse af L. Ron Hubbards opdagelser og teknologi om lydoptagelser, miksning, kopiering og overførsel som værende uden sidestykke med hensyn til omhu og kvalitet. Denne lydteknologi kaldet Clearsound, som udelukkende bruges af Scientology Kirkens Golden Era Productions, har ført til en fortræffelighed i optagelse og gengivelse af lyd, der bogstavelig talt overgår alle industristandarder.

Endvidere har de alt i alt mere end tusinde sider med Hubbards instruktionsmaterialer om filmskabelsesprocessen, indtil nu vist deres værd ved produktion af godt 2.000 undervisningsfilm, dokumentarer og prisvindende public service meddelelser. I den henseende står de nu som grundstammen af filmisk arbejde, der bærer L. Ron Hubbards stempel og afspejler, hvad der helt berettiget er blevet beskrevet, som den mest definitive, enkeltstående redegørelse om det at skabe mindeværdige film.

L. Ron Hubbards filmværelse med udstilling af hans film-, lydindspilnings- og mikse-udstyr. Hans klassiske drejebøger fra Hollywoods guldalder er også udstillet.