”Scientology er videnskaben om at vide, hvordan man kender svar. Det er en visdom ifølge traditionen af 10.000 års søgen i Asien og den vestlige civilisation.”
– L. Ron Hubbard,
skrevet i Phoenix, Arizona
”Scientology er videnskaben om at vide, hvordan man kender svar. Det er en visdom ifølge traditionen af 10.000 års søgen i Asien og den vestlige civilisation.”
– L. Ron Hubbard,
skrevet i Phoenix, Arizona

Camelback House
Phoenix, Arizona

Opholds- og spisestuen i L. Ron Hubbards hus i Phoenix, der er restaureret med hele indretningen, tekstiler og kunst, som de var, da han boede her og udførte sin forskning i den menneskelige ånd.

Efter at have indkredset og identificeret menneskeånden i 1952 grundlagde L. Ron Hubbard Scientology religionen. Den første formelle organisation var Hubbard Association of Scientologists i Phoenix, Arizona.

Det var her, L. Ron Hubbard skrev de første grundlæggende bøger om Scientology – mere nøjagtigt i hans hjem ved foden af mindesmærket i Phoenix, Camelback Mountain. Det var også her, han havde indkaldt til uformelle diskussioner med studerende, der deltog i de syv Avancerede Instruktionskurser og tre Kongresser, som han afholdt andre steder i omegnen.

Udstillinger, der fremvises i det nu fuldt restaurerede Camelback House, viser detaljer om L. Ron Hubbards opdagelse af det åndelige væsen, som noget der er adskilt fra kroppen og sindet; hans design af de oprindelige Scientology kors- og kraveemblemer; båndoptagerudstyret, som blev brugt til at bevare de omkring 600 foredrag, som han afholdt mellem foråret 1952 og foråret 1955, og kameraet, som han brugte til at foretage optegnelser om fremkomsten af den eneste nye religion i det tyvende århundrede.

I dag lærer Scientologister, der besøger L. Ron Hubbards Camelback-hjem, om hans eventyr og udfordringer under opdagelsen og identificeringen af menneskeånden og i grundlæggelsen af Scientology religionen. Det er her, Scientologister ser på L. Ron Hubbards forskningsspor, der kulminerede med opdagelsen af menneskesjælen.