Løsninger på stofmisbrug

Til trods for at L. Ron Hubbard for længst havde indset, hvad stoffer kunne medføre af menneskelig lidelse, var det først den såkaldt psykedeliske revolution i 1960’erne, der tilskyndede til hans mest intensive arbejde inden for resocialisering af stofmisbrugere. Hans ræsonnement var enkelt – ingen kan blive åndeligt fri, hvis vedkommende er lænket til en kemisk substans. Stofmisbrug udgør ikke alene en fare for ens helbred, men det påvirker også ens indlæringsevne, ens holdninger, personlighed og generelle mentale skarpsyn. Faktisk begyndte han efter en undersøgelse i 1973 om, hvad det udbredte stofmisbrug havde medført for New Yorks ungdom, at omtale denne narkotikaepidemi som en altødelæggende social katastrofe – og set i lyset af, hvad der fulgte i kølvandet på dette psykedeliske årti med et stadigt mere udbredt forbrug af kokain og heroin samt den deraf følgende vold, må man sige, at han havde ret. Den sociale ødelæggelse viste sig i høj grad at være en katastrofe. Problemet er heller ikke på nogen måde begrænset til brug af illegale stoffer i den sociale udkant. Tværtimod var der kulturelle konsekvenser med et psykiatrisk og farmaceutisk establishment, der uden ophør pumpede stoffer ind i de sociale hovedpulsårer. Desuden kom et andet lumsk problem frem i lyset efter fortsat forskning i løbet af de sidste år i 1970’erne: Selvom det var flere år siden, at man var ophørt med at tage stoffer, og de umiddelbare skader var blevet udbedret, var personen stadig i alvorlig fare.

Centralt for det problem lå, hvad Hubbard identificerede som meget små rester af tidligere indtagne stoffer, der sad fast i fedtvævet. Disse rester kan genaktiveres når som helst og give det, der almindeligvis kaldes et flashback, hvilket har vist sig at være meget forstyrrende, specielt for personer, der har eksperimenteret med lsd. Således er personer, der har været stoffri i årevis, pludselig røget ind i skrækindjagende og uforudsigelige trips. Det næste, Hubbard opdagede, var, at narkotika ikke var det eneste skadelige stof, der samler sig i fedtvævet. Faktisk kan stort set alle typer stoffer, kemiske gifte, konserveringsmidler, ukrudtsmidler og industriaffald, som vi jævnligt indtager, sætte sig fast i kroppen og skade os.

Den samling af lærebøger der foreskriver levering af L. Ron Hubbards Renselses-program, som omfatter Ren krop, klar tanke, en illustreret instruktionsbog og tekniske materialer til at føre tilsyn med programmets gennemførelse

Den opdagelse – og L. Ron Hubbard var ubetinget den første til at indse det – har omfattende konsekvenser. Overvej for eksempel den situation, hvor en skrivelse fra det amerikanske miljøtilsyn tillader, at den gennemsnitlige borger indtager mere end syv hundrede potentielt farlige stoffer i kroppen. Hvad alt dette medfører af dårligt helbred og kortere levetid, kan miljøtilsynet ikke sige noget om. Men det er helt klart ud fra Hubbards grundforskning og andre lægelige undersøgelser, at giftstofferne i høj grad forringer vores evne til at handle, tænke og opfatte.

Skaden sker på denne måde: betragt grundlæggende set kroppen som et kommunikationssystem, hvor hjernen fungerer som et omstillingsbord for oversættelse af tanke til handling. Her kan biokemiske substanser være ødelæggende – faktisk forstyrres det normale tankemønster. Det burde være overflødigt at nævne, at disse giftstoffer også ødelægger vores indlæringshastighed, vores hukommelse og alt, hvad der ellers er nødvendigt for vores fysiske og åndelige velfærd.

Som svar på det, han korrekt beskrev som en biokemisk krise, udviklede L. Ron Hubbard et helt program til at modvirke det. Det er forklaret mest fyldestgørende i bogen Ren krop, klar tanke, og gennemføres ved at følge et præcist forløb bestående af motion, sauna og kosttilskud i samarbejde med en læge. Det har meget passende fået navnet Renselsesprogrammet, og det har til hensigt at afgifte kroppen, faktisk at fjerne de skadelige stofrester fra fedtvævet.

Forskningscenter for afhængighedslidelser og kronisk smerte opdagede i en nylig videnskabelig undersøgelse af L. Ron Hubbards Renselsesprogram, at de tilbageværende stoffer helt klart blev udskilt fra kroppen, og de bekræftede således Hubbards resultater.

Ifølge talrige videnskabelige studier er Renselsesprogrammet den eneste måde at fjerne stofrester lagret i fedtvævet. Faktisk var Renselsesprogrammet også det eneste program, der beviseligt var i stand til at nedbringe forgiftningen, da beboere i Michigan i 1973 havde indtaget giftige mængder af brandhæmmende midler. På samme måde var programmet beviseligt det eneste effektive middel til at fjerne de luftbårne forureningspartikler, der forårsagede lungesygdomme, som redningsarbejdere fra 11. september led af; derfor beskrev New York Citys brandmænd programmet som bogstaveligt talt livsreddende.

”Som udvikler af dette sauna-udsvedningsprogram fandt L. Ron Hubbard, at stofrester/metabolitter, oplagres i kroppens fedtvæv i lang tid. Jeg er forbløffet over præcisionen i hans resultater. Graferne og den første rapport viser det, vi har forventet i et stykke tid – stoffer kommer helt klart ud i løbet af dette program.”

Forest Tennant, M.D., Dr. P.H., direktør, Forskningscenter for afhængighedslidelser og kronisk smerte

Slutresultatet er mere end imponerende; det har rent faktisk omdefineret grænseværdierne inden for miljømedicin. For hvor læger tidligere kun behandlede symptomerne på giftophobning – inklusive udmattelse, svigtende hukommelse og kvalme – var de pludselig i stand til at behandle selve kilden til problemet. Mange, der har færdiggjort programmet, beretter ikke kun om forbedrede sanser, men de hævder også, at de generelt er blevet gladere, mere energiske og i bedre humør. Som en følge deraf kom der rapporter om dramatisk forbedrede personlige forbindelser, og kort sagt en generhvervelse af hvad Ron beskrev som:

” ... noget af den lykke, noget af den oprigtighed og noget af den kærlighed og venlighed, som han var skabt med.”