Litterær arv

”Kunstneren forventes at starte ting,” skrev L. Ron Hubbard ved indstiftelsen af sin konkurrence, ”kunstneren tilfører kulturen livskraft.” Selvom han her talte om de kommende forfattere, passede dette i høj grad på ham selv. I dag er der omtrent 300 millioner L. Ron Hubbard skønlitterære og faglitterære bøger i omløb. Efterhånden som nye generationer opdager hans værker, vil det antal bare fortsætte med at vokse. Men under alle omstændigheder har han markeret sig. Som Stephen V. Whaley, der er professor i engelsk og fremmedsprog, erklærede: ”L. Ron Hubbard er uden tvivl en af de mest produktive og indflydelsesrige forfattere i det 20. århundrede.”

Som bevis på dette er et stort antal af hans værker blevet hædret med priser fra litterære organisationer som den nationale franske kulturføderation, det franske kultur-akademi, den europæiske prestigekomité og en pris for fremragende dygtighed fra FN’s forfatterforening. I anerkendelse af L. Ron Hubbards litterære arv er der en Charlie-pris fra Hollywood Arts Council, som faktisk markerede indvielsen af en helt ny priskategori for at anerkende, hvad Writers of the Future betyder for fantasirig skønlitteratur som et hele. Som yderligere bevis for Hubbards litterære betydning findes hans usædvanligt store og forskelligartede læsergruppe – helt bogstaveligt fra ethvert tænkeligt hjørne af samfundet ud over næsten hundrede nationer og på alle Jordens større sprog. Til slut, og noget, som endnu engang vidner om fremtiden, er der resultatet fra et stort antal universiteter, hvor de studerende studerer hans værker og derved, som han selv så glødende formulerede det, stræber efter:

”At skrive, skrive og så skrive noget mere. Og aldrig tillade træthed, mangel på tid, støj eller noget andet at slå mig ud af kurs.” 

For at læse den fuldstændige samling af information om Hubbards litterære arv se udgaverne i L. Ron Hubbard-serien om Forfatter: Hvordan populærlitteraturen tog form; Litterær korrespondance: breve og journaler; og Poet/lyriker: Digtekunstens æstetik.