Et resumé om Scientology for videnskabsmænd
af L. Ron Hubbard
(fortsat)

Lidt mindre end 19 år efter den Første Bog fandt jeg ud af, hvad der lå bag angrebene.

De kunne have været motiveret og finansieret af en kirke eller staten, men det var de ikke.

Den skjulte hemmelighed i 19 års angreb var forskningsmidler.

Der havde ikke været nogen til rådighed i min tid. Men efter krigen organiserede psykolog- og psykiatergrupperne i 1948 en aktivitet angående forskningsmidler gennem internationale organisationer. Regeringer gav dem vanvittige summer for utroligt få og endda ulovlige eller uærlige resultater fra eksperimenter på mennesker.

Som jeg nu kan stykke det sammen, blev mit arbejde uvist af hvilken grund betragtet som en trussel mod den slags finansbevillinger. Det blev også betragtet som en trussel mod lægestandens indkomst. Jeg troede i årevis, at det sidste var fremherskende. Men det passer ikke. Jeg har set finansbevillingerne og listerne over dem, som den slags midler blev givet til.

Der var ikke noget galt i at give forskningsmidler. Men at gøre det som en videnskabelig aktivitet til mennesker, der ikke var uddannede i nogen videnskabelig metodologi eller moralbegreber, har været en alvorlig fejltagelse. I modsætning til biologen, kemikeren og andre videnskabsmænd kender psykologen og psykiateren intet til den videnskabelige metode, kender kun lidt eller ingenting til matematik og deler ikke den grundlæggende disciplin, som holder videnskabsmænd sammen. De er uddannet i autoritære emner, og deres tilgang er fuldstændig autoritær.

Midlerne bliver ikke brugt til reel forskning, men udbetales simpelthen til deres venner. Det kan jeg dokumentere.

Humaniora har ikke holdt trit med naturvidenskab, fordi der ikke var nogen virkelige videnskabsmænd inden for humaniora.

I 19 år er denne flod af multimillionvis af dollars verden over blevet brugt til at angribe enhver uafhængig forsker og til at fremme de mest vanvittige planer om politisk kontrol, jeg nogensinde har læst om. Jeg ville ikke komme med en sådan udtalelse uden at være i besiddelse af de dokumenter, der er sendt til mig af læger, som heller ikke bryder sig om dem.

Derfor konkluderer jeg, at det er en alvorlig fejltagelse at finansiere uuddannede og uøvede personer med ubegrænsede forskningsmidler, som i sig selv kan blive et lille, adskilt område, der forsvarer sig selv med vildskab og er meget skæbnesvangert at have.

Humaniora har ikke holdt trit med naturvidenskab, fordi der ikke var nogen virkelige videnskabsmænd inden for humaniora. Der manglede de grundlæggende regler og moralbegreber, som findes inden for naturvidenskab.

Hvis hele den sociale orden skal gøre fremskridt, så afhænger det af, at humaniora indhenter den tabte tid. Men den atmosfære, som forskningen skal udføres i, har ikke ændret sig meget siden Hegels tid.

Jeg har arbejdet seriøst og produktivt i dette område, er blevet nægtet midler og har kæmpet imod en enormt overfinansieret opposition.

Samfundet i almindelighed er ikke imod fremskridt på dette område. Det er kirkerne heller ikke. Men ansporet af den inkompetente ”autoritet” har regeringer angrebet alle fremskridt, som seriøse grundforskere har gjort.

Få har det mod eller den udholdenhed, der skal til for at modstå en sådan opposition og stadig fortsætte deres arbejde.

Kampagnen for at miskreditere ethvert sådant arbejde miskrediterer også muligheden for det og tager modet fra virkelige videnskabsmænd.

I min tid har jeg set dr.med. Wilhelm Reich, som forskede i små energier i sindet, blive slået ihjel af det amerikanske FDA efter opfordringer fra overfinansierede interesser. Jeg har set andre blive angrebet på en ondskabsfuld måde på grund af deres forsøg på at fremme viden om humaniora.

Jeg ansøger ikke om forskningsmidler og har ikke haft behov for det i et stykke tid.

Jeg har lavet et gennembrud på dette område. Det har taget 38 års hårdt arbejde. Det er succesfuldt. Det kan underkastes de sædvanlige videnskabelige bevisførelser og kontroller. Det er blevet testet igen og igen af kompetente personer. Der er 55 aksiomer, der er en anseelig mængde data om anvendelse, der er over 16 millioner ord i det samlede materiale.

Jeg beskyldes af og til for at tilbageholde dataene. De er til rådighed for offentligheden og til professionel brug. Men da USA fik dem tilbudt for at forøge videnskabsmænds IK og halvere piloters reaktionstid, blev der foretaget razzia i vores Washington-kontor af bevæbnede havnearbejdere, der udgav sig for at være forbundsbetjente, og en Wheatstones bro, vi bruger, blev beslaglagt sammen med bøger.

Jeg er blevet presset til at bruge de mest usædvanlige metoder til at fremme forskning.

Dette er en kort gennemgang af de faktiske data, og hvorfor der ikke har været nogen virkelig videnskabelig aktivitet inden for humaniora. En videnskabsmand inden for naturvidenskab ville ikke tro på det kaos, den inkompetence, uærlighed og modstand, der kan opleves inden for disse emner.