Applied Scholastics:
En renæssance for uddannelse

Gennem indsatsen fra Applied Scholastics International, et almennyttigt selskab til forbedring af uddannelse globalt, er Hubbards Studieteknologi i øjeblikket i anvendelse i omkring 70 lande. Den bliver også anvendt i hele undervisningsplaner og på tværs af komplette skolesystemer. Og når alt er fortalt, så har over 30 millioner elever nu deltaget i Applied Scholastics hjælpeprojekter tværs over det, der tidligere repræsenterede blindgyden i vestlig uddannelse.

Bare for at anføre en lille smule at det, der følger, når Hubbards teknologier for indlæring og læse- og skrivefærdighed kommer i fokus: en undersøgelse i et skoledistrikt i Los Angeles afslørede et gennemsnitligt fremskridt på 1,6 år i ordforråd og forståelse efter kun 10 timers undervisning i Studieteknologien; og for at sige det uden omsvøb, så opnåede en elev faktisk mere end 5 års fremskridt i testpoint efter kun 20 timers undervisning. Lærere har desuden rapporteret om en generel forbedring i elevers evne til at lære, evne til at læse og en helt uventet forbedring i opførsel i klasselokalet.

I forbindelse med en undersøgelse i Arizona blev elever, der anvendte Studieteknologien, testet ved begyndelsen af skoleåret og igen seks måneder senere. Resultaterne var ligeledes forbløffende med standardlæseprøver, der viste en gennemsnitlig forøgelse svarende til to års undervisning i forståelse og ordforråd. Dertil kommer, at denne firdobling i forhold til det forventede resultat, er specielt bemærkelsesværdigt, da der ikke blev givet individuel specialundervisning.

I Sydafrika, hvor en klasse af underprivilegerede high school-elever anvendte Hubbards undervisningsmetoder, var resultaterne lige så bemærkelsesværdige. Ved slutningen af et skoleår bestod ikke mindre end 91 % af eleverne undervisningsministeriets prøver. I mellemtiden færdiggjorde en kontrolgruppe uden Studieteknologien året med en elendig beståelsesprocent på 27 ved den samme prøve.

I delstaten Puebla i Mexico blev elever, der sædvanligvis dumpede, givet et fem ugers kursus i anvendelsen af Studieteknologi. Straks derefter steg testresultaterne til tre gange det nationale gennemsnit, og undervisningsministeren indførte både et Studieteknologi-program i hele delstaten og et læreruddannelsesakademi i selve ministeriet.

I skoler i Los Angeles-bydelen Compton, hvor det var en udfordring at lære eleverne noget bogligt overhovedet, resulterede Hubbards Studieteknologi i tilsvarende ændrende resultater: opnåelsen af hvad der svarer til to akademiske år i løbet af blot 20 til 40 timers deltidsstudium. Og dette var blandt trodsige bandemedlemmer, der praktisk taget var uden boglig dannelse.

Hubbard fortæller os, at det udtrykte formål er at frembringe en ekspertise i brugen og konstruktionen af sproget, så elever kan udtrykke begreber og tanker klart og overskueligt. Det er unødvendigt at sige, og tragisk nok er det modsatte alt for ofte tilfældet, hvilket efterlader hele generationer uden noget egentligt begreb om den trykte side eller ords indre kraft. Men når vi tager i betragtning, hvad Hubbard efterlod os, er der i sandhed rigeligt håb; følgelig hans opsummerende og dybtfølte pointe: Lad os gøre unge mennesker i stand til at nyde en levetid med at lære og holde af det skrevne ord. 

For at få komplet information om Hubbards løsninger til uddannelse, se L. Ron Hubbard-serien, Humanist: Uddannelse, læsefærdighed og civilisation.

Applied Scholastics’ internationale uddannelsescenter ved Spanish Lake, Missouri: Centrum for en verdensomspændende bevægelse omkring og for Studieteknologi. Det er her de bedste lærere fra alle akademiske områder tilegner sig Hubbards værktøj til indlæring og læsefærdighed. Eftersom lærerne uddanner kolleger på skift, er det på den måde millioner indfrier L. Ron Hubbards vision om at vende op og ned på ”hele forfaldet i vestlig uddannelse”.